Kanta-Häme

Susihavainnot ovat vähentyneet Rengossa

Susia on havaittu Rengossa vähemmän kuin ennen. Keväällä ja kesällä alueella on nähty pääsääntöisesti kaksi sutta, mutta Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan alueella liikkuu 3–6 sutta.

Muutama viikko sitten kaksi sutta havaittiin riistakamerassa Rengossa. Kaksi sutta nähtiin myös juoksemassa 10-tien yli Pyyttämön kohdalla.

Rengon riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Harri Mansikkamäki kertoo, että havaintojen määrä on vähentynyt, kuten yleensä kesällä. Syynä voivat olla esimerkiksi pennut, joita ei ole kuitenkaan nyt havaittu.

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Kanta-Häme-Uusimaa ry:n puheenjohtaja Reija Laurila arvelee havaintojen vähentymisen syyksi sitä, että Luke on antanut alueen petoyhdysmiehille luvan ilmoittaa havainnoista viiveellä.

– Todennäköisintä on se, ettei susia ole ollut ainakaan väitettyä määrää, Laurila sanoo.

Pääosa havaintoilmoituksista tulee tavallisilta kansalaisilta petoyhdysmiehille, kertoo Etelä-Hämeen Riistakeskuksen riistasuunnittelija Marko Muuttola.

– Kun muualla Suomessa on totuttu susiin, ilmoitukset havainnoista ovat vähentyneet vaikka eläimiä esiintyy entiseen malliin.

Rengon ympäristössä tehtiin Luken lausunnon mukaan viime talvena runsaasti susilaumahavaintoja. Pääosassa on ollut 3–4 sutta, ja kuudesta sudesta on yksi havainto.

Laurilan mukaan alueella on varmuudella 3 sutta, mitä tukevat hänen halussaan olevat Luken suurpetohavainnot vuodesta 2011 tämän vuoden alkuun. Petoyhdyshenkilö Mansikkamäki taas uskoo, että susia olisi Rengossa 5–6.

Rengon sudet eivät ole aiheuttaneet vahinkoja tai uhanneet yleistä turvallisuutta. Riistavahinkorekisteriin on merkitty koko Etelä-Hämeen alueella yksi koiravahinko vuonna 2013 ja lammasvahinko vuonna 2015.

Rengon alueelle haettiin helmikuussa vahinkoperusteista poikkeuslupaa suden kaatoon joulukuisen kannanhoidollisen poikkeuslupahakemuksen lisäksi. Molemmat luvat evättiin, koska niille ei ollut perusteita.

Havaintoviive juontaa juurensa Luken ja metsästäjien väliseen kiistaan.

Viime syksynä Luke alkoi luovuttaa Tassu-suurpetohavaintojärjestelmään kirjattuja tietoja kolmansille osapuolille pientä maksua vastaan.

Joulukuussa Etelä-Hämeen riistakeskuksen petoyhdysmiehet lopettivat havaintojen kirjaamisen, koska heille ei ollut kerrottu asiasta. Tammikuussa osapuolet sopivat Tassun päivittämisestä viiveellä.

Ainakin Luonnonsuojeluliitto Tapiola osti Lukelta havaintomateriaalia.

– Tästä paikallinen riistanhoitoyhdistys on loukkaantunut Lukelle ja kiukuttelee kuin pikkulapsi. Susien kannanhoitosuunnitelmassa nimenomaan painotetaan avoimuuden lisäämistä, Laurila sanoo.

Mansikkamäen mukaan merkintäviiveen taustalla on se, että havaintopaikoille ilmestyi maanomistajien harmiksi jälkibongareita. Nyt havainnot kirjataan aikaisintaan kahden viikon jälkeen. Ennen ne kirjattiin reaaliajassa, vaikka siihen ei ole velvollisuutta. HÄSA