Kanta-Häme

Suttenhaka etenee vihdoin

Ihan helppoa ei asemakaavoitus näytä olevan maaseudullekaan, vaikka sinne usein kaivataan uusia asuntotontteja ja sitä myötä asukkaita.

Hauhon Eteläisiin suunnitteilla oleva Suttenhaan asuinalue oli alunperin jo itsenäisen Hauhon hankkeissa. Kaupungin organisaatiossa sitä on suunniteltu parin vuoden ajan.

Suttenhakaan Hauhontien länsipuolelle sovitellaan nyt 63 uutta pientalotonttia. Laajuudeltaan Eteläisten kylän tuntumassa oleva alue on reilut 20 hehtaaria.

Kaikki naapurit eivät ole innostuneita siitä, että saavat jossain vaiheessa ehkä yli 200 uutta naapuria. Asuinalueen on arveltu heikentävän läheisten maatilojen toimintamahdollisuuksia.

Myös moottorikelkkailijat ovat olleet harmissaan, ettei alueen halki kulkenut kelkkailu-ura ole mukana kaavassa.

Lisäksi Suttenhaasta on löytynyt kivikautinen asuinpaikka sekä viljelyröykkiöitä, jotka pitää suojella.

Hämeenlinnan yhdyskuntalautakunta esittää nyt kaavan kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Omakotitaloja

Eteläinen on yksi Hämeenlinnan kasvukeskuksista. Sieltä on kantakaupungin keskustaan matkaa vajaat 20 kilometriä ja Hauhon kirkonkylälle 15.

Suunniteltu tonttikoko Suttenhaassa vaihtelee välillä 1 300-1 800 neliötä. Alueen sisälle suunnitellaan kokoojakatua, jolta olisi vain yksi liittymä Hauhontielle.

Kokoojakadun ulkokehälle on kaavailtu kaksikerroksisia omakotitaloja. Rakennusoikeus on 340 kerrosneliötä.

Sisäkehälle on mahdollista tehdä yksikerroksisia taloja. Näillä tonteilla on 300 neliötä rakennusoikeutta.

Rakennusoikeudesta saa käyttää vain kaksi kolmannesta asumiseen. Käytännössä tämä merkitsee, että tonteille saa rakentaa jopa yli 100-neliöisiä talousrakennuksia.

Rakennustapaohjeen mukaan kaikista taloista pitää tulla harjakattoisia. (HäSa)