Kanta-Häme

Suunnitelma laajentaisi Janakkalan vesijohtoverkostoa

Janakkalassa laaditaan parhaillaan kehittämissuunnitelmaa. Sen mukaan kahdeksalle nykyiselle pienelle asuinalueelle suunnitellaan vesijohtoa ja viemäriä viimeistään vuonna 2020.

Suunnitelman tekijät pohtivat myös kunnan vesilaitoksen eli Janakkalan Veden sekä vesiosuuskuntien roolia.

Vesilaitos ja vesiosuuskunnat

Kunnan ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen sanoo, että vesihuoltoa voidaan kehittää laajentamalla Janakkalan Veden toiminta-aluetta. Lisäksi voidaan lisätä vesiosuuskuntien määrää tai laajentaa nykyisiä vesiosuuskuntia. Osa kunnan alueesta jää vastaisuudessakin kiinteistökohtaisen vesihuollon varaan.

Vesiosuuskuntia on nykyään neljä, ja ne ovat vapaaehtoisia yhteenliittymiä. Vesiosuuskunnan alueen asukkailla ei siis ole velvollisuutta liittyä osuuskuntaan, vaan nämä voivat ottaa vetensä omasta kaivosta ja huolehtia myös jätevesistään itse.

Tähän saattaa kuitenkin tulla muutos.

– Suunnitelmassa esitetään, että osuuskunnat hakisivat toiminta-alueratkaisua vuoteen 2015 mennessä. Jos osuuskunta katsotaan vesihuoltolaitokseksi ja jos unta määrää sille vesihuoltolain mukaisen toiminta-alueen, alueen kiinteistöille tulee liityntäpakko, Tamminen sanoo.

Liittymisvelvollisuudesta voidaan kuitenkin perustellusta syystä myöntää vapautus.

82 prosenttia jo verkossa

Nykyään Janakkalassa on liityntäpakko vain Janakkalan Veden toiminta-alueella. Siihen kuuluu suurin osa kuntalaisista. Janakkalan Veden ja vesiosuuskuntien vesi- ja viemäriverkostoon on liittynyt kaiken kaikkiaan 82 prosenttia janakkalalaisista.

Janakkala aikoo toteuttaa haja-asutusalueilla kyselyn siitä, haluavatko asukkaat liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Kyselyn tuloksia käytetään suunnittelun pohjana.

Kolmelle alueelle lähivuosina

Alueita, jotka voisivat saada vesijohto- ja viemäriverkoston jo lähivuosina, on suunnitelmaluonnoksen mukaan kolme: Tervakosken Hallakorpi sekä Turengin Vuorela ja Kurjentie. Näistä Hallakorpi ja Hakamäen lähellä sijaitseva Vuorela voitaisiin liittää Janakkalan Veden verkostoon ja Kurjentien alueelle voitaisiin perustaa vesiosuuskunta. Tavoitevuosi on 2015.

Lisäksi suunnitelmaluonnoksessa on mainittu viisi aluetta, jotka liitettäisiin verkostoon viimeistään vuonna 2020. Nämä ovat Huhtola (Turengin ja Leppäkosken välissä), Kotimäki (Siankärsäntien varrella), Virala, Rastila ja Ojalantie (Koljalassa).

Näistä kaikki muut olisivat osuuskuntapohjaisia paitsi Rastila, joka voitaisiin ainakin osittain liittää Janakkalan Veden toiminta-alueeseen.

Vesilaitos ei ota osuuskuntia

Muissakin vesiosuuskunnissa olisi halukkuutta liittyä Janakkalan Veteen, mutta Janakkala pitää kiinni periaatteesta, että vesilaitos toimii vain kaava-alueilla.

Kunta pyrkii tiedottamaan ajoissa haja-asutusalueiden vesihuoltosuunnitelmista, jotta asukkaat eivät turhaan investoisi kiinteistökohtaisiin järjestelmiin.

Vesihuoltosuunnitelman teko on annettu Ramboll oy:n tehtäväksi, ja kunnassa asiaa valmistelevat Heikki Tammisen lisäksi myös Janakkalan Veden toimitusjohtaja Ari Kaunisto ja yleiskaavasuunnittelija Ismo Holstila.

Suunnitelma ei ole sitova eikä oikeusvaikutteinen. Sillä on ohjaava merkitys. (HäSa)

Päivän lehti

2.4.2020