Kanta-Häme

Suunniteltu uudistus on susi

Sisäministeriön ehdotus vähentää pelastusalueiden määrä 22 alueesta 11:een, ei saa kannatusta Hämeenlinnassa.

Käytännössä uudistus merkitsisi Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen pelastusalueiden yhdistämistä.

– Pelastustoimen aluejaon muuttaminen esitetyllä tavalla ei näytä oikein mitenkään päin järkevältä. Ei taloudellisesti eikä toiminnallisesti, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) painottaa.

Hämeenlinnan lausunto asiasta on, että ehdotettu aluejako ei ole soveltuva pelastustoimen aluejaoksi.

– Toiminnan ja talouden näkökulmasta tarkasteltuna on tarkoituksenmukaista säilyttää toistaiseksi nykyinen pelastustoimen aluejako.

Aluejakoa muutettaessa tulee hämeenlinnalaisten mielestä ottaa huomioon tulevat kuntarakenteen muutokset sekä sote-aluejakoon tehtävät muutokset, joilla on merkitystä pelastuslaitosten toiminnan kannalta.

Mistä säästöt?

Sisäministeriön valmistelussa lähdetään siitä, että säästöt pyritään saamaan aikaan hallinnon tehostamisesta, kiinteistö- ja tietoliikennekustannuksista sekä aiempaa paremmin keskitetyistä hankinnoista.

Kuitenkin jo nyt pelastuslaitokset tukeutuvat isäntäkuntien hallinto-, kiinteistö- ja tietoliikennepalveluihin. Hallintohenkilöstöä on vähän.

Hallinnon uudelleenjärjestelyt vastaamaan suuremman laitoksen tarpeita voivat Hämeenlinnan kaupunginhallituksen mukaan jopa kasvattaa menoja nykyisestä tasosta.

Pelastuslaitoksilla on tällä hetkellä laajat yhteiset hankintarenkaat. Lisäksi hyödynnetään kuntien yhteisiä hankintarenkaita. Hankintarenkaiden uudelleenjärjestely ei tuo kustannussäästöjä.

Kiinteistömenojen nettokustannukset eivät vähene, ellei paloasemien määrää vähennetä. (HäSa)

Päivän lehti

30.5.2020