Kanta-Häme

Suurissa kaupungeissa valmistaudutaan päästöttömään joukkoliikenteeseen, Hämeenlinna odottaa vielä

EU-direktiivi vaatii joukkoliikenteen muuttamista suurelta osin päästöttömäksi.
Sähköbussien hinnan lisäksi Hämeenlinnassa epäilyttää niiden toimintavarmuus Suomen talven pakkasissa. Kuva: Riku Hasari
Sähköbussien hinnan lisäksi Hämeenlinnassa epäilyttää niiden toimintavarmuus Suomen talven pakkasissa. Arkistokuva. Kuva: Riku Hasari

Tampereella ja pääkaupunkiseudulla valmistaudutaan kovaa vauhtia julkisen liikenteen muuttamiseen päästöttömäksi. Helsingin seudun liikenne on juuri ottanut käyttöön 30 uutta täyssähköbussia. Tampereella sähköbusseja on käytössä neljä ja uusien hankintaa suunnitellaan.

Hämeenlinnassa ei asian suhteen kuitenkaan hoppuilla.

– Meillä ei ole suunnitelmia esimerkiksi sähköbussien hankkimisesta, kaupungin joukkoliikennekoordinaattori Kim Venesjärvi sanoo.

 

Valmistautuminen liittyy EU:n kaupunkien julkista liikennettä koskevaan direktiiviin, jonka mukaan joka viidennen linja-auton pitäisi olla puhdas vuoteen 2025 mennessä.

Puhtaalla viitataan tässä yhteydessä kulkuvälineen käyttövoimaan. Puhdas bussi kulkee joko sähköllä, biokaasulla, biodieselillä tai vedyllä.

Direktiivi astunee voimaan vuonna 2021, jolloin se alkaa vaikuttaa joukkoliikenteen kilpailutuksiin.

Venesjärven mukaan Hämeenlinnassa odotetaan ennen omia päätöksiä sitä, miten Suomessa direktiiviä päätetään soveltaa.

Jos direktiivin vaatimuksia sovelletaan kaupungeittain, vaatii se toimenpiteitä myös Hämeenlinnalta. Jos direktiiviä sen sijaan sovelletaan koko Suomeen, voivat sen ehdot täyttyä jo suurten kaupunkien Helsingin, Tampereen ja Turun joukkoliikenteen päästöttömyyden myötä. Tällöin pienemmille kaupungeille ei jää velvoitteita asian suhteen.

 

Hämeenlinnassa tehtiin keväällä selvitys joukkoliikenteen käyttövoimasta. Selvitys oli osa Hiilineutraali Hämeenlinna -hanketta, ja se käsiteltiin valmistuttuaan joukkoliikennejaostossa.

Selvityksessä laskettiin tämänhetkiset kustannukset eri käyttövoimavaihtoehdoille. Venesjärven mukaan Hämeenlinnan kokoisen kaupungin siirtyminen joukkoliikenteen osalta sähkö- tai biokaasukäyttöisiin linja-autoihin nousisi kustannuksiltaan kohtuuttomaksi.

Linja-autot, joissa käytetään päästötöntä teknologiaa, ovat perinteisiä buseeja kalliimpia. Hankintakustannusten lisäksi sähkö- ja biokaasubussit vaatisivat lataus- ja tankkausinfran rakentamista, mikä nostaisi kustannuksia entisestään.

– Tämän suhteen odotamme myös kehitysaskelia. Sähköbussien tekniikka kehittyy koko ajan kohti parempaa akkuteknologiaa, joka ei vaadi erillistä latausinfraa rakennettavaksi esimerkiksi päätepysäkille. Lataus tapahtuisi vain varikolla tauon tai yön aikana.

 

Venesjärvi nostaa esiin myös muiden kaupunkien kokemukset sähköbusseista ja etenkin niiden soveltumisesta Suomen talven oloihin.

– Nyt bussit eivät ole toimineet sadan tai edes 90 prosentin varmuudella. Toimintavarmuus näkyy heti asiakkaille.

– Hämeenlinnan osalta paras vaihtoehto päästöttömyyden suhteen on biodieselin käyttäminen joukkoliikenteessä. Silloin kalustoa ei jouduta uusimaan uuteen teknologioihin, hän lisää. HÄSA

Lue myös: Hämeenlinna lähti taistoon ilmastonmuutosta vastaan – Toimeenpano-ohjelma tähtää koko kaupungin hiilineutraaliuteen

Puhdas joukkoliikenne

EU:ssa hyväksyttiin kesäkuussa direktiivi, joka asettaa julkisten hankintojen ajoneuvoille päästötavoitteet.

Hankittavista linja-autoista 41 prosenttia tulee olla puhtaita vuoden 2025 loppuun mennessä.

Vuoden 2030 loppuun mennessä osuus on 59 prosenttia.

Puolet hankittavista puhtaista linja-autoista tulee olla täyssähköllä kulkevia.

Direktiivi koskee sen voimaantulon eli todennäköisesti vuoden 2021 jälkeen tehtäviä kilpailutuksia.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö

Hiilineutraali Hämeenlinna

Toimeenpano-ohjelma, jolla tähdätään hiilineutraaliin Hämeenlinnaan.

Ohjelma koskee koko Hämeenlinnaa lukuun ottamatta alueen teollisuutta.

Päivän lehti

20.2.2020