Kanta-Häme

Taas sama esitys Ruununmyllyn koulusta

Lasten ja nuorten lautakunta on jo aikaisemmin käynyt tutkimassa, olisiko Kutalan elintarvikelaboratoriosta osin Ruununmyllyä korvaavaksi päiväkodiksi.

– Tieto Linnan Kiinteistökehitys oy:n vapautuvista laboratoriotiloista oli meillä viimeksikin. Olemme paikan päällä käyneet tekemässä katselmuksen, lautakunnan puheenjohtaja Satu Aaltonen (sd.) kertoo.

Ruununmyllyn päiväkodin peruskorjausta käsitellään lanulassa jälleen tulevalla viikolla.

Päätösesitys on käytännössä sama kuin edellisellä kierroksella. Silloin se ei lautakunnalle kelvannut, mutta kaupunginhallitus kumosi sen päätöksen.

Koulutiloiksi

Nyt tilaajajohtaja Markku Rimpelä esittää, että Ruununmyllyn päiväkoti peruskorjattaisiin koulutiloiksi. Alustavien selvitysten mukaan sinne mahtuisi 7 luokkatilaa. Tämä mahdollistaisi rivitalokoulusta luopumisen.

Esitykseen kuuluu, että Kutalassa olevat elintarvikelaboratorion tilat kunnostettaisiin päiväkodille. Samassa pihapiirissä toimii jo ennestään 50-paikkainen päiväkoti.

Ruununmyllyssä päiväkoti siirtyisi 10-tien toiselta puolelta yksityiseltä päiväkodilta vapautuviin tiloihin. Näin syntyisi 140 päiväkotipaikkaa, joka 20 nykyistä enemmän.

Päiväkodiksi

Lanula haluaisi, että Ruununmyllyn sisäilmaongelmien vuoksi suljettuna oleva päiväkoti kunnostetaan edelleen päiväkodiksi. Rivitalokoulun lautakunta korvaisi aikaan myöten Ruununmyllyn koulun yhteyteen tulevalla laajennuksella, joka tosin ei kuulu investointisuunnitelmiin.

Perusteluna on mahdollisimman ehyt tie varhaiskasvatuksesta kouluun.

Satu Aaltonen toteaa, etteivät päätösesityksen perustelut ole aikaisemmasta muuttuneet, eivätkä myöskään lautakunnan perustelut omalle päätökselleen.

– En ole vielä käynyt keskustelua lautakunnan kanssa edellisen kokouksen jälkeen, mutta oletettavissa on, etteivät perustelut lautakunnan tekemän päätöksen suhteen ole millään lailla muuttuneet.

Näyttää siis siltä, että lautakunta pysyy edellisessä päätöksessään. Se sai äänestyksessä 8–3 enemmistön äänet. (HäSa)