Kanta-Häme Hattula

Taas uusi käänne Hattulan kuumentuneessa kuntapolitiikassa: Valtuuston päätöksistä kaksi valitusta oikeuteen

Toisen valituksen hallinto-oikeudelle teki kolme kunnanvaltuutettua, toisen jätti kunnan teknisen toimen toimistopäällikkö.
Hattulan valtuuston tammikuun kokouksessa keskusteltiin kunnan työilmapiiristä. Mikrofonin varressa Kari Ventola (kok.), joka on yksi hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen allekirjoittajista. Kuva: Riku Hasari
Hattulan valtuuston tammikuun kokouksessa keskusteltiin kunnan työilmapiiristä. Mikrofonin varressa Kari Ventola (kok.), joka on yksi hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen allekirjoittajista. Kuva: Riku Hasari

Hattulan kunnanvaltuuston ennen juhannusta päättämästä kunnan organisaatiouudistuksesta on jätetty kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Valitukset koskevat kahta päätöstä, jotka tehtiin varsinaisesta organisaatiouudistuksesta sekä virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Toisen valituksen on tehnyt kolme Hattulan kunnanvaltuutettua, toisen Hattulan teknisen toimen toimistopäällikkö Arja Kauppi.

Poliitikkojen valituksen ovat tehneet kokoomuksen Kari Ventola (kok.) sekä keskustalaiset Ritva Viitala ja Kaj Nordenswan. Seitsemän muun valtuutetun lailla he allekirjoittivat myös kesäkuussa kunnalle jätetyn esityksen, joka tähtää kunnanhallituksen erottamiseen.

Ventola ja Viitala toimivat myös kunnanhallituksen varajäseninä.

Valitusten mukaan asian käsittelyssä olisi tapahtunut prosessivirheitä, ja siinä olisi jätetty noudattamatta useita lakeja. Siksi vaaditaan päätösten kumoamista tai toissijaisesti asian palauttamista kuntaan uudelleen käsiteltäväksi.

Oikeutta pyydetään myös kieltämään ja keskeyttämään jo käynnistetty päätösten täytäntöönpano.

Valtuusto päätti vähentää toimialajohtajien määrän kolmesta kahteen. Teknisen johtajan, sivistysjohtajan ja perusturvajohtajan virat lakkautetaan ja tilalle perustetaan elinvoimajohtajan ja hyvinvointijohtajan viisivuotiset virat.

”Perusteeton kunnanjohtajan syrjäytys”

Valtuutetut katsovat valituksessaan, että asian käsittelyssä on menetelty virheellisesti, koska kunnanjohtajan (Katariina Koivisto) esittelyoikeus on ”syrjäytetty perusteetta”.

Heidän mukaansa kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Puotila (kok.) päätti ”jo etukäteen” sivuuttaa kunnanjohtajan esittelijänä ja esittää itseään kunnanhallituksessa organisaatiouudistuksen esittelijäksi.

Valittajat sanovat Puotilan toimineen poliittisella perusteella, koska kunnanjohtaja ”olisi halunnut esitellä viranhaltijoiden näkemyksen mukaisen organisaatiomallin”. Poikkeavan esityksen esilletulo haluttiin valittajien tulkinnan mukaan estää.

Valituksen toisena perusteena on, että koska Puotila on osallistunut tiiviisti asian valmisteluun, hän olisi ollut jäävi toimimaan esittelijänä; Puotilan olisi pitänyt jäävätä itsensä myös päätöksenteossa kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Valittajat viittaavat myös 1990-luvun lopun tapahtumiin Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä, jossa Puotila toimi Hattulan nykyisen teknisen johtajan Juha Prittisen esimiehenä.

”Muitakin esteellisiä”

Kolmantena perusteena on, että asian käsittelyyn on osallistunut laajasti muitakin esteellisiä, jolloin päätöksenteon riippumattomuus on vaarantunut. Valittajat laskevat, että lähes puolet valtuutetuista on ollut sidoksissa asian valmisteluun, kun organisaatiouudistuksen on valmistellut yksinomaan poliittinen työryhmä.

Neljäs valitusperuste on, että kunnanhallituksessa helmikuussa asiasta päätettäessä oli paikalla ulkopuolinen. Tällä tarkoitetaan organisaatiouudistusta valmistelleen toimikunnan puheenjohtajaa Seppo Söderlundia (ps.).

Valitus viittaa kuntalain lisäksi Hattulan hallintosääntöön, jonka mukaan asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa vain siihen asti, kun asiasta käytävä keskustelu päättyy ennen päätöksentekoa.

Viidenneksi valitus perustelee vaatimustaan päätösten kumoamiseksi sillä, että kunta olisi rikkonut yhteistoimintalakia.

Esitys organisaatiouudistuksen käsittelyn lykkäämisestä YT-neuvottelujen ajaksi hylättiin kesäkuussa valtuuston äänestyksessä. Neuvottelut aloitettiin sittemmin.

”Lautakuntien kuulemisessa kiire”

Kuudennessa perustelussa viitataan hallintolakiin. Lautakuntien lausuntoja asiasta on pyydetty ”kohtuuttoman lyhyen ajan puitteissa”. Lopulta lausunnot pyydettiin lautakuntien jäsenten kommentteina.

Viimeisessä perustelussa valtuutetut katsovat, että kunnanhallituksen kokous 8. kesäkuuta ei noudattanut hyvän hallinnon periaatteita. Organisaatiouudistuksen kolmea pykälää käsiteltiin samanaikaisesti, eikä puheenjohtaja päättänyt yleiskeskustelua ja todennut tehtyjä esityksiä.

Valtuutetut kirjoittavat, että kunnanhallitus käynnisti organisaatiouudistuksen, kun teknisen johtajan ja sivistysjohtajan erottaminen luottamuspulan perusteella ei onnistunut.

Prittinen ja kunnan sivistysjohtaja Jari Wihersaari ovat tehneet kunnanhallituksen toiminnasta työsuojeluilmoitukset. Prittinen on kohdistanut valituksen myös erityisesti kunnanhallituksen puheenjohtajaan.

Aluehallintovirasto ei ole vielä tehnyt asiassa päätöstä.

Myös virkojen määräaikaisuus kyseenalaistetaan

Valitukset ovat monilta kohdin hyvin samansisältöiset. Arja Kaupin valituksessa katsotaan lisäksi, että valtuuston päätöksessä perustettavat uudet toimialajohtajien virat ovat määräaikaisia ilman lain edellyttämää perustetta.

Kaupin valitus puuttuu myös valtuuston päätöksen kieleen, joka ei täyttäisi lain vähimmäisvaatimusta ymmärrettävästä kielestä, kun rakennusvalvontaviranomainen nimetään rakennusneuvontapalveluiksi.

Kaupin valitus katsoo myös, että päätöksenteon pohjaksi annettu materiaali on ollut puutteellista. Esimerkiksi laskelmia organisaatiouudistuksen vaikutuksesta palkkakustannuksiin pidetään virheellisinä.

Valtuuston päätöstä ei myöskään ole perusteltu, sanotaan Kaupin valituksessa, eikä esimerkiksi hallinnon paranemisesta ja talouden kehittämisestä ole selvitystä.

Organisaatiouudistukseen sisältyvä neljän lautakunnan lakkauttaminen loukkaa valituksen mukaan luottamushenkilöiden erottamattomuutta. HäSa

Päivän lehti

14.8.2020