fbpx
Kanta-Häme

Tabloidi on lukijoiden mieleen

Hämeen Sanomat teki viime vuoden huhtikuussa suuren uudistuksen, kun lehti alkoi ilmestyä tabloidikoossa. Etukäteen messuilla ja kauppakeskuksissa saadun yleisöpalautteen perusteella selvä enemmistö lukijoista odotti tabloidia ja kannusti siirtymään moderniin lehtikokoon.

Näppituntumaa tarkempaa ja tutkittua tietoa siitä, miten lukijat ovat ottaneet uudistuksen vastaan, Hämeen Sanomat sai haastattelututkimuksesta. Se tehtiin viime vuoden lopulla ja kuluvan vuoden alussa.

Tulos oli lehden näkökulmasta vähintään toivottu: noin 74 prosenttia tilaajista pitää tabloidikokoa joko erittäin hyvänä, hyvänä tai melko hyvänä ratkaisuna.

Neutraalisti kokomuutokseen suhtautui 16,9 prosenttia vastaajista. Hieman reilu kymmenen prosenttia tilaajista pitää vanhaa broadsheet-kokoa nykyistä parempana.

Ei-tilaajistakin yli 87 prosenttia suhtautuu uuteen lehtikokoon joko positiivisesti tai neutraalisti.

– Lukijat saivat projektista paljon tietoa ennakkoon, mutta näin positiivinen tulos yllätti myönteisesti. Monet sanomalehdet ovat muuttuneet tabloideiksi, joten ne ovat ehkä raivanneet tietä, päätoimittaja Pauli Uusi-Kilponen pohdiskelee.

Medec oy:n tekemässä yleisösuhdetutkimuksessa analysoitiin lisäksi sisältöä eli sitä, mitä lukijat lehdeltä odottavat ja miten Hämeen Sanomat on onnistunut näihin odotuksiin vastaamaan.

Lopuksi lukuja verrattiin vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen vastaaviin arvoihin.

– Uutisointi, tärkeän informaation jakaminen, paikallisuus, yhteiskunnalliset asiat sekä yksilön asema yhteiskunnassa nousivat odotetusti tärkeimmiksi lehtitilauksen motiiveiksi, Uusi-Kilponen sanoo.

Vertailuvuonna 2010 kaikki keskeiset luvut paikallisuutta ja tietosisältöjä myöten olivat heikompia kuin nyt.

– Tietysti aina löytyy parannettavaa, mutta olemme tehneet monia asioita oikein. Tutkimukseen vastanneiden mielestä hoidamme uutisointia nyt aikaisempaa paremmin ja paikallisuuskin näkyy runsaana lehdessä.

Hämeen Sanomien laaja yleisösuhdetutkimus sisälsi myös osion, jossa haastatellut saivat antaa avointa palautetta lehdentekijöille. Vastauksia kertyi peräti 33 sivua.

Monet toivoivat esimerkiksi lisää urheilua lehteen, toisaalta useiden palautteiden mukaan jo nykyinen määrä on aivan liian iso.

– Lehden rakenne, sivumäärät, painoaikataulut ja uutispainotukset ovat aina tietyllä tavalla kompromisseja.

– Avoimet palautteet luetaan, ne analysoidaan ja sen jälkeen tarvittaessa teemme muutoksia. Kaikkiin toiveisiin emme kuitenkaan pysty vastaamaan, päätoimittaja huomauttaa.

Seuraava Hämeen Sanomien kehitysprojekti liittyy digitaaliseen tekemiseen. Hankkeen tarkoituksena on löytää uusia sisältöjä ja työtapoja, joilla houkutellaan lehden nettisivuille nykyistä suurempia kävijämääriä. HÄSA

Menot