Kanta-Häme

Tahto-seminaarissa puitiin vetovoimaa

Tahto-seminaarissa kuultiin puheenvuoroja maakunnan vetovoimaisuudesta ja sen synnystä.

Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen puhui uuden maakunnan toimintakulttuurista. Palvelujen tuottamisessa pitää Heinosen mukaan keskittyä entistä enemmän asiakaslähtöisyyteen.

– Palvelujen saatavuus ja valinnanvapaus tekevät maakunnasta vetovoimaisen. Tulokseen ei päästä, jos ajattelemme aina tuottajalähtöisesti, Heinonen sanoo.

Maakunta tarvitsee Heinosen mukaan selkeän johdon, joka osaa hallita palvelutuotannon ja siihen liittyvien tehtävien kokonaisuutta. Avainasemassa hänen mukaansa on myös tiedolla johtaminen.

Lisäksi Heinonen oli huolissaan jatkuvista säästöpaineista.

– Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä halutaan tarjota parempia palveluja. Haluttuun lopputulokseen ei päästä keskittymällä ainoastaan säästämiseen ja tehostamiseen.

Yleisössä heräsi puheenvuorojen lomassa paljon kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten ihmiset saataisiin kiinnostumaan maakunnan asioista, kun kuntakiinnostuskin on usein alhaista.

Seminaarissa mainittiin useaan otteeseen, että keskustan, palvelujen ja hyvien liikenneyhteyksien läheisyys ovat oleellisia osia vetovoimaista asumista ja asuinaluetta.

Selkeää reseptiä maakunnan vetovoimaisuuden parantamiselle ei ollut tarjolla, mutta sekä puhujat että yleisön jäsenet esittivät useita ajatuksia ja ehdotuksia.

Myös aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n hallituksen puheenjohtaja Janne Antikainen kertoi uskovansa Hämeenlinnan seudun vahvaan toimimiseen ja vetovoiman kasvuun.

Hänen mukaansa myös pääkaupunkiseudun metropolialueen kehitys säteilee Hämeenlinnaan saakka.

Suureksi huolenaiheeksi paljastui ihmisten muuttaminen pois maakunnista työpaikkojen perässä. Monet toivoivat digitalisaation kasvattavan etätyön mahdollisuuksia.

Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä totesi Forssalla olevan paljon tontti- ja asumismahdollisuuksia, joita on vaikea myydä.

– Etätyön tekeminen ilman jatkuvaa pendelöintiä mahdollistaisi alueemme kilpailukyvyn asumiskilpailussa.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen puhui maakunnan vetovoimasta yrittäjien näkökulmasta.

Pentikäinen totesi viisaan kunnan ja maakunnan pitävän huolta yrittäjistä.

– Ilman yrityksiä ei ole työpaikkoja eikä verotuloja. Pitää myös muistaa, että jokainen yritys on ollut joskus pieni.

Kolmeksi tärkeimmäksi vetovoimaisuuden seikaksi Pentikäinen listasi kotiseuturakkauden, maakuntajohdon kiinnostuneisuuden ja yritys-, virkamies- ja poliittisen johdon keskinäisen luottamuksen.

Hyvän asumisen lähtökohdista ja merkityksestä Tahto-seminaarissa puhui valtion asuntorahaston Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti.

Ihmisten elämisen tavat ovat muuttuneet ja tarpeet erilaistuneet.

Syiksi Rossilahti mainitsi muun muassa kaupungistumisen, väestön ikääntymisen, nuorten arvomaailman muutoksen ja ekologisen ajattelutavan kasvun.

Rossilahden mukaan asuinalueen tulisi tarjota erilaisille ihmisryhmille vaihtoehtoja ja valinnanvapautta.

– Esimerkiksi asumisen rahoittamisessa ja asuinratkaisuissa voisi olla enemmän mahdollisuuksia. Myös vanha rakennus- ja asuntokanta pitäisi sopeuttaa nykyisiin tarpeisiin. HÄSA