Kanta-Häme

Taideteoksessa ehkä toimintatavan alku

Ensimmäinen askel oli kokeilu. Sen tulokset ovat parhaillaankin esillä Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxin edustalla. Toinen askel otetaan – mahdollisesti – syksyllä, ja sen nimi on pilottiprojekti.

Kolmannesta askeleesta puhutaan vielä vähän henkeä pidätellen. Sen nimi on monivuotinen hanke.

Kysymys on niin sanotun esteettömän kulttuurityömallin kehittämisestä Hämeenlinnaan. Sen ovat aloittaneet Hämeen ammattikorkeakoulun Hamkin sosiaalialan ja ohjaustoiminnan opiskelijoista koostuva ryhmä sekä yhteistyökumppanina Arx. Kokeiluvaiheeseen osallistui myös Hämeenlinnan seudun 4H.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuorisotakuun piirissä oleville alle 29-vuotiaille nuorille voitaisiin tarjota muun työtoiminnan lisäksi kulttuurityötoimintaa, sanoo opiskelijaryhmään kuuluva Päivi Lilja.

– Kyse on muun muassa taiteen hyvinvointivaikutuksista.

Kulttuurielämyksiä …tilaajille

Kokeiluvaiheessa 4H:n työpajan Tikin nuoret ideoivat ja toteuttivat yhteisötaideteoksen, joka on huhtikuun puoliväliin saakka esillä Arxin edessä.

– Kokeiluvaiheessa teimme töitä valmiin ryhmän kanssa. Jos rahoitus saadaan, kolmannessa vaiheessa olisi toimia kuin Tampereen Legioonateatterissa, jonka toimintaan hakevat mukaan alasta kiinnostuneet ja motivoituneet nuoret, Lilja hahmottelee.

Hämeenlinnassa kulttuurityötoimintaan ohjauduttaisiin työvoimapalveluiden kautta neljän kuukauden jaksolle ja siinä tuotettaisiin taide- ja kulttuurielämyksiä eri tilaajille, kuten vaikka kouluille tai yrityksille.

Pilottiprojektille on haettu apurahaa Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahastolta. Yhteistyö jatkuisi ainakin Arxin kanssa. Apurahalla palkattaisiin taideohjaajiksi kaksi kuvataiteilijaa ja yksi ohjaustoiminnan artenomiksi opiskeleva.

– Jatkohankkeen rahoitus voitaisiin hakea esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kokeilu toi …vaihtelua

– Paras palaute kokeilusta oli: ’Oli ennakkoluuloja, mutta onneksi osallistuin’, Päivi Lilja kertoo.

Kokeiluun lähdettiin 4H:n ryhmän kanssa ”nollasta”. Kuudessa viikossa piti tehtämän Arxille ”jokin juttu”. Lopulta päädyttiin elävöittämään julkisivua.

Teoksen tekemiseen osallistunut, 4H:lla työskentelevä Marco Syväntö pitää kokeilua onnistuneena.

– Kaiken kaikkiaan tykkäsin. Se toi pientä vaihtelua arkeen ja pyörien korjaamiseen.

Taideala ei kuitenkaan houkuta häntä ammatillisesti. Hän aikoo tulevaisuudessa suuntautua tekniikan alalle.

– Olen luova, joten teoksen tekeminen kolahti kuitenkin jonkin verran, hän sanoo. (HäSa)