Kanta-Häme

Taimenet saivat 32 kuormallista kiveä

Renkajoen kunnostusprojekti on loppusuoralla. Tällä viikolla valmistuivat Kuittilankosken työt.

– Kunnostuksella pyritään elvyttämään joen taimenkantaa ja mahdollistamaan sen kuteminen, Kuittilan osakaskunnan sihteeri Harri Takkumäki kertoo.

Kuittilankoskesta on kunnostustöissä poistettu vuonna 1921 rakennetun padon patoluukut ja ylimenosillan vanhat lankut. Lisäksi koskea on loivennettu, ja siihen on rakennettu kalatie. Taimenien kutemista varten koskeen on tehty soraikkoja. Urakoitsija Maanrakennus Jussi Pirnes Oy on tuonut koskeen yhteensä 32 kuormallista turenkilaista kiveä.

Kosken kunnostuksen rahoituksesta vastaavat Kuittilan osakaskunta ja Linnaseutu ry. Kunnostus tulee maksamaan 45 000–50 000 euroa.

– 30 prosentin omarahoitusosuuden kokosimme talkoin.

Renkajoen kunnostus on vaatinut joen osakaskunnilta pitkäjänteistä työtä. Myös Renkajärven suojeluyhdistys on ollut asian suhteen aktiivinen.

Rengon Kirkonkoski kunnostettiin jo 1990-luvun loppupuolella. 2000-luvun alussa oli Hinkaloistenkosken vuoro. Viime vuonna töitä tehtiin Nevilänkoskella ja Hiittankoskella.

– Kuittilankosken jälkeen kunnostamatta on enää Vahteristonkoski, Takkumäki kertoo.

Sen kunnostamiselle ei ole vielä tarkkaa aikataulua.

Renkajoki on luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi joeksi, jonka taimenkantaa osakaskunnat vahvistavat vuosittaisin istutuksin. Koekalastuksien perusteella joessa on myös taimenen luontaista lisääntymistä ja jonkin verran isoja emokaloja, jotka ovat tärkeitä kannan kestävyydelle.

Kun joesta saadaan poistettua taimenten nousua rajoittavat esteet, nousee kalaa yhä enemmän myös Renkajärveen. Takkumäen mukaan tämä nostaa välillisesti myös Renkajärven rannalla olevien kiinteistöjen arvoa, koska järven kalastusmahdollisuudet paranevat.

Taimenkannan lisäksi joen kunnostuksella on tarkoitus parantaa alueen virkistysmahdollisuuksia.

Renkajoki on hieno melontareitti. Tällä hetkellä joella veneilyä ja melomista rajoittavat kuitenkin joen yli kaatuneet puut ja muut esteet. Etenkin Hinkaloisista eteenpäin koski on niin tukossa, että kanoottia pitää käytännössä kantaa.

– Kävin siellä itsekin viime kesänä melomassa. Melkoista selviytyjämeininkiä se oli.

Tulevaisuudessa joki pyritään avaamaan niin, että sitä pitkin pystyisi melomaan ja veneilemään Renkajärveltä aina Haapajärvelle saakka.

Kuittilassa kosken käyttäjiä varten on vuokrakota, uimapaikka ja sauna. Osakaskunta saikin Hämeenlinnan kaupungilta luontopalkinnon rannastaan, joka tarjoaa virkistystä myös niille kyläläisille, joilla omaa rantaa ei ole.

– Retkeilijöitä varten voisi rakentaa laavuja ja nuotiopaikkoja myös muualle joen varteen. Häsa