Kanta-Häme

Taipaleentien jatko etenee

Lähes kaksi vuotta tekeillä ollut tienpätkää koskeva kaavamuutos etenee vihdoin.

Kyse on Moreenin elinkeinoalueella sijaitsevasta Taipaleentiestä, jota on tarkoitus jatkaa itään aina Karanojantielle asti. Kaikkiaan tietä jatkettaisiin noin 1,5 kilometrin verran.

Tarkoituksena on yhdistää Moreenin läntinen elinkeinoalue kokonaisuudeksi ja sujuvoittaa alueen liikennettä. Taipaleentiestä tulee aikanaan yksi Moreenin pääkaduista.

Asia on ollut vireillä jo kesäkuusta 2012, mutta edennyt hitaasti. Alue on jaettu kolmeksi eri asemakaavaksi, joista ensimmäisenä valtuustoon etenee nyt uudistuksen keskiosa eli yksi korttelinväli Itäportintieltä kaakkoon.

Lisäksi tien jatke Karanojantielle saakka on parhaillaan nähtävillä. Yhdyskuntalautakunnan on tarkoitus hyväksyä se kesäkuun kokouksessaan.

Sen sijaan alueen alkupäätä koskeva osio eli nykyisen Taipaleentien yhdistyminen Itäportintiehen on vielä viranomaisvalmistelussa. Alustavan aikataulun mukaisesti senkin pitäisi tulla päättäjien eteen vielä tämän kevään aikana.

Neljä yritystonttia

Nyt valtuustoon tulevassa asemakaavassa on tielinjauksen lisäksi osoitettu kaksi elinkeinotonttia.

Kadun varteen on tulossa 44 561 ja 22 355 neliön suuruiset teollisuustontit, joille saa rakentaa 15 600 ja 8 900 neliöiset teollisuus- ja varastorakennukset. Pienemmän tontin pohjoispuolella oleva tontti jää maa- ja metsätalousalueeksi, jonka läpi kulkee muun muassa metsäautotie. Sen linjausta siirretään hieman tien rakentamisen yhteydessä.

Vielä viranomaisvalmistelussa olevassa Taipaleentien pohjoisosaa koskevaan asemakaavaan on alustavasti kaavailtu lisäksi yhtä teollisuus- ja yhtä toimitilatonttia.

Kolmas asemakaava, jolla Taipaleentie yhdistyy Karanojantiehen, ei sisällä lainkaan tontteja. (HäSa)

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic