Kanta-Häme

Taiteen perusopetuksessa on suuria eroja Kanta-Hämeessä

Vaikka taiteen perusopetusta pidetäänkin yhtenä suomalaisen koulutusjärjestelmän menestystarinoista, ei kaikilla lapsilla ja nuorilla ole samanlaisia mahdollisuuksia taideopetukseen. Kuntien kiristyvä talous ja maantieteelliset erot jättävät monet opetuksen ulkopuolelle.

Eriarvoisuutta on myös Kanta-Hämeessä. Aiemmin hattulalaiset ja janakkalalaiset lapset ja nuoret saattoivat jatkaa taiteen perusopintojaan Hämeenlinnassa, mutta nyt he jäävät opiskelun ulkopuolelle ennen kaikkea visuaalisissa taiteissa. Sibelius-opistolla on yhä erilliset toimipisteet niin Hattulassa kuin Janakkalassakin.

– Vanajaveden opisto antaa taiteen perusopetusta Janakkalassa ja Hattulassa, mutta opisto irtisanoi sopimuksensa säästösyistä Aimokoulun kanssa. Nyt taiteen perusopetusta annetaan enää hämeenlinnalaisille lapsille, Aimokoulun rehtori ja Taiteen perusopetusliiton hallituksen jäsen Pekka Lehtimäki korostaa.

Taiteen perusopetus poikkeaa muusta lasten ja nuorten taideharrastuksesta siinä, että se on tavoitteellista ja pitkäkestoista koulun ulkopuolella tapahtuvaa harrastamista, jolla on oma lainsäädäntö. Hämeenlinnassa lapset ja nuoret voivat osallistua taiteen perusopetukseen tanssissa, kuvataiteessa, musiikissa, teatteritaiteessa, käsityössä, sanataiteessa ja sirkustaiteessa sekä audiovisuaalisessa taiteessa.

Jokaiselle lapselle samat mahdollisuudet

Suomessa on annettu lapsille taiteen perusopetusta jo 90-luvun alusta lähtien. Suomalaisen koulutusmuodon suosio on kasvanut koko ajan ja se tavoittaa tällä hetkellä peräti 135 000 lasta.

Taiteen perusopetus jakautuu yleiseen ja laajaan oppimäärään. Opetusta annetaan Sibelius-opiston ja Aimokoulun lisäksi muun muassa Miniteatterissa, Hämeenlinnan tanssi- ja liikuntakeskuksessa sekä Carmenin kengässä. Hämeenlinnassa on myös opetuslupa sanataiteessa.

– Taiteen perusopetus voi tällä hetkellä hyvin, sillä sitä arvostetaan ja sen merkitys tunnustetaan. Tämä näkyy ennen kaikkea siinä, ettei määrärahoja ole leikattu. Hämeenlinnassa taiteen perusopetus on sisällytetty onneksi lasten- ja nuorten palvelukokonaisuuteen, mikä on hieno asia, Lehtimäki iloitsee.

Valtakunnallisesti taiteen perusopetuksessa on suuria eroja. Isoissa kunnissa – niin kuin esimerkiksi Hämeenlinnassa – taiteen perusopetus on kaikkien lasten tavoitettavissa. Pienissä kunnissa ei ole välttämättä riittävää väestöpohjaa opetuksen järjestämiseen.

Taide on lasten perusoikeus

Jo pitkään Aimokoulun rehtorina toimineen Pekka Lehtimäen mielestä taide on jokaisen lapsen perusoikeus. Maailma on yhä visuaalisempi ja lapsilta vaaditaan kuvanlukutaitoa.

– Kuva on kieli ja taide tuo sen katsojalle uuden näkökulman. Näen mielelläni niin, että koulu antaa perustiedot taiteesta ja me syvennämme niitä. Liian usein taideaineista puhutaan kuitenkin koulupäivän kevennyksinä. Kyllä ne ovat tärkeitä aineita, eivätkä mitään kevyitä välipaloja, Lehtimäki sanoo.

Aimokoulussa taiteen perusopinnot voivat alkaa jo viisivuotiaana ja jatkua syventävillä opinnoilla aina 18-vuotiaaksi asti. Vanajaveden opisto antaa puolestaan aikuisten taiteen perusopetusta. (HäSa)

Päivän lehti

3.6.2020