Kanta-Häme

Talous horjuttaa taas sopua Riihimäellä

Riihimäen kaupunginvaltuustossa tuskailtiin 5,3 miljoonaa miinukselle sukeltavan talouden edessä.

Petri Lahtinen (kesk.) pyöritteli ryhmänsä huolta tarvittavien yli 4 miljoonan säästöistä.

– Lomautuksia, juustohöylää vai täysi investointisulku? Mikä näiden vaikutus sitten olisi? Onko enemmän haittaa kuin hyötyä? Lahtinen avasi keskustelua.

Vasemmisto ilmoitti Erja Hirviniemen suulla välittömästi, ettei tule suostumaan lomautuksiin eikä ajatus sytyttänyt muitakaan ryhmiä.

Demarien Miia Nahkuri peräsi poliitikoilta vastuunottokykyä. Poliitikkojen pitäisi pystyä tekemään esityksiä ja ratkaisuja eikä lykätä niitä virkamiehille.

Nahkurin napakka vaatimus nosti vastalauseiden myrskyn kokoomuksessa. Ismo Portin piti mahdottomana ajatusta, etteivät virkamiehet valmistelisi esityksiä luottamusmiesten päätettäväksi.

Hän muistutti, ettei luottamusmiehillä ole asiantuntemusta arvioida päätösten vaikutuksia. Samaa painotti myös keskustan Mirja Lammi.

Kaupunginhallituksessa istuva Riku Bitter kertoi, että lautakunnissa valmistellaan parhaillaan esityksiä menojen supistuksista. Kaupunginhallitus kokoaa säästöpaketin ja siirtää tarvittaessa valmistelun johtoryhmän tehtäväksi.

Kai Heimonen (kok.) esitti, että noin sadan eläköityvän kaupungin työntekijän tehtävien kuvaa olisi aika tarkastella kriittisesti.

Vieläkin rankemmalle linjalle lähti demarien Kirsti Tolvanen, joka esitti toimintojen tarpeellisuuden kyseenalaistamista.

– On mietittävä, voimmeko lakkauttaa jonkun osa-alueen kokonaan, hän korosti ja sai tukea ryhmätoveriltaan Kari Vilkmanilta.

Värikkään keskustelun päätteeksi puheenjohtaja Pertti Mäkelä (kok.) kysyi lehterillä kokousta seuranneelta talousjohtaja Aila Yliojalta, kuinka paljon talouden korjaaminen edellyttäisi veroprosentin korottamista.

– Yksi prosenttiyksikkö tuottaisi sen, minkä tarvitsemme, Aila Ylioja heläytti.

Kaupungin talousongelmat johtuvat lähinnä verotilityksistä. Kaupunki joutuu maksamaan takaisin valtiolle viime vuonna tilitettyjä kunnallisveroennakkoja 9,6 miljoonaa euroa sekä lisäksi valtion tekemän jako-osuuden tarkistukseen liittyen 1,7 miljoonaa euroa.

Menot ylittyvät 2,5 miljoonalla eurolla, myyntitulot putoavat 300 000 euroa ja verotulokertymä alittuu 2,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto palautti yksimielisesti valmisteltavaksi Esko Nummelan tekemän aloitteen turvallisuussuunnitelman sekä toimintaohjeiden ja kriteerien laatimiseksi kotihoidon alueelle.

Palautusta pidettiin aiheellisena, sillä Nummela ei ollut pyynnöstään huolimatta saanut puoleen vuoteen julkisia asiakirjoja sosiaali- ja terveystoimelta. Valtuustossa korostettiin valtuutettujen oikeuksia ja niiden kunnioittamista. HäSa