Kanta-Häme

Talous kuntoon ensi vuonna

Hämeenlinnan tavoitteena on saada käyttötalous tasapainoon jo ensi vuonna. Syksyn aikana laaditaan talouden tasapainotusohjelma, jota täsmennetään tarpeen mukaan vuosittain.

Myös tulo- ja rahoituspohjaa vahvistetaan muun muassa hillitsemällä velkaantumista.

Tavoitteen sisältyvät Hämeenlinnan uuteen kaupunkistrategiaan, joka tulee valtuuston päätettäväksi kesäkuussa.

Strategiaan on kirjattu viisi päämäärää.

Tasapainoisen talouden lisäksi niitä ovat luova ja elinvoimainen elinkeinoympäristö, kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat palvelut, hyvä ympäristö ja kestävä kaupunkisuunnittelu sekä hyvinvoiva ja osaava henkilöstö.

Ei pelkkää säästämistä

Päämääriin päästään muun muassa helpottamalla yritystonttien löytymistä, ottamalla käyttöön uusia sähköisiä ja liikkuvia palveluja, parantamalla maankäytön suunnittelua ja huomioimalla investointien vaikutus käyttötalouteen.

Konkreettisina esimerkkeinä ja mainitaan Kantolan tapahtumapuiston ja Sibelius 150-juhlavuoden toteutuminen.

– Kestävä talous tulee siitä, että meillä on hyvät palvelut, jotka tuottavat pienemmällä satsauksella enemmän. Lisäksi meillä tulee olla hyvä elinkeinopolitiikka, jotta saamme verotuloja, kertoo strategiatyötä johtanut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Rautio (kok.).

Hän korostaa, ettei kyse ole vain säästämisestä.

– Myös talouden tasapainotusohjelmaan tulee sisältyä tulojen lisäämisen logiikka.

Valtuutetut tiedon äärelle

Strategiassa todetaan, että johtamisen ja päätöksenteon tulee perustua tietoon. Tavoitetta mitataan seuraamalla kuukausittain toiminta- ja palvelutilastoja sekä valtuutettujen osallistumisaktiivisuutta valtuustoinfoihin.

Raution mukaan osallistumisessa on parantamisen varaa.

– On ollut havaittavissa, että ne valtuutetut, jotka eniten pyörittelevät silmiään, että missäs näin on sovittu, eivät välttämättä ole olleet paikalla kaikissa keskusteluissa. Meillä on nyt alkuvuodesta ollut tosi paljon infoja ja seminaareja, mutta tietoa täytyy olla tarjolla kaikille ja mieluiten niin, että niitä pohditaan yhdessä, Rautio sanoo.

Lisää selvityksiä

Kaupunki aikoo myös lisätä erilaisia kyselyjä ja selvityksiä.

Esimerkiksi palvelujen kokonaistaloudellisuutta verrataan säännöllisesti verrokkikuntiin. Perinteisen asukaskyselyn lisäksi tutkitaan kaupungin imagoa, päätöksentekojärjestelmän toimivuutta, kaupungilta tontin ostaneiden tyytyväisyyttä ja henkilöstön sosiaalista pääomaa.

Lisäksi laaditaan ainakin elinvoimastrategia, asumisohjelma, hyvinvointikertomus, jätehuoltokartoitus ja ympäristötilinpäätös.

– Valtio antaa kunnalle yli 70 suunnitelmavelvoitetta. Haluaisin yhden kokonaisuuden, johon nämä eri mittarit liitetään, Rautio sanoo.

Viehättävä visio

Uuden visionsa mukaan Hämeenlinna on ”historiastaan elinvoimaa ammentava, kaunis ja kodikas kulttuurikaupunki Suomen sydämessä”.

Rautio pitää visiota varsin viehättävänä.

– Halusimme edelleen pitää asumiskaupunkitematiikkaa esillä. Se koskee sekä kantakaupunkia että aluekeskuksia. Lisäksi halusimme nostaa esiin kauneuden, koska onhan tämä ihan huikean kaunis kaupunki. Se pitää sisällään myös rakennetun ympäristön.

Arvoissa korostetaan yhdenvertaisuutta, asukaslähtöisyyttä, luovuutta sekä kestävää elämäntapaa. Hämeenlinnassa kerrotaan muun muassa haettavan ennakkoluulottomasti kekseliäitä ja raikkaita ratkaisuja.

Uutena asiana strategiaan on otettu konkreettiset mittarit, joilla jokaisen tavoitteen toteutumista seurataan.

Strategia ohjaa kaupungin toimintaa ja esimerkiksi palvelusuunnitelmat tehdään sen pohjalta. Myös vuotuiset tavoitteet johdetaan jatkossa sen mukaisesti ja strategiassa olevat mittarit tarkistetaan vuosittain samalla kun valmistellaan seuraavan vuoden tilausbudjettia. (HäSa)

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic