Kanta-Häme

Talous kuriin ja lisää yhteistyötä

Kaupunki kannustaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriä pitämään tiukasti kiinni talouden tasapainottamisohjelmasta.

Kaupunginhallitus antoi maanantaina lausunnon sairaanhoitopiirin lähivuosien taloussuunnitelmasta.

– Hämeenlinnan kaupunki edellyttää, että sairaanhoitopiirissä ryhdytään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta tasapainotusohjelma toteutuu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio painottaa.

Hän korostaa myös asiakaslähtöisyyttä ja sote-integraation etenemistä.

Tavoitteena pitää olla, että yhdellä potilaalla tai asiakkaalla on vain yksi suunnitelma toimijoista riippumatta.

Yhteisiä tiloja?

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä myös tukipalveluyhteistyötä ja yhteisten tilaratkaisujen pohdintaa lähivuosina.

Keskussairaalassa on parhaillaan menossa tilojen kuntokartoitus. Sen pohjalta laaditaan kokonaissuunnitelma tilankäytöstä ja remonttitarpeista.

Kaupunki painottaa, että tilasuunnittelu tulee niveltää Hämeenlinnan sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen suunnitteluun.

Erityisesti tulee kiinnittää huomiota terveydenhuollon palveluverkkosuunnitteluun kantakaupungissa.

Yhtenä vaihtoehtonahan on usein mainittu, että terveyskeskus voisi sijaita myös keskussairaalan yhteydessä.

Lausunnossa toivotaan, että tilasuunnittelun yhteydessä tutkittaisiin mahdollisuus sijoittaa perusterveydenhuollon palveluita sairaanhoitopiirin palveluiden yhteyteen.

Tukipalvelut yhdessä

Tukipalveluyhteistyössä on meneillään vasta alkukartoitus. Kaupunki kuitenkin toivoo, että yhteistyössä löytyisi taloudellinen tapa tuottaa tukipalveluita yhdessä.

Esimerkiksi ennen keskussairaalan parhaillaan menossa olevaa suurta keittiöremonttia käytiin keskustelua siitä, voitaisiinko ruokahuolto tuottaa yhteistyössä kaupungin kanssa. Tuolloin yhteistyökuviota ei kuitenkaan syntynyt.

Kaupunki esittää lisäksi, että sairaanhoitopiiri ottaisi kuntoutuskokonaisuuksia suunnitellessaan huomioon sen, että Ilveskodin kuntoutuskapasiteettia vapautuu, kun sotaveteraanien määrä vähenee.

Ilveskodista on kuitenkin muodostunut merkittävä kuntoutusosaamisen keskus. Sen asiantuntemusta iäkkäiden kuntoutuksessa tulisi hyödyntää. (HäSa)