Kanta-Häme

Talouteen lisää vauhtia

Hämeen ely-keskus arvioi elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanteen pysyvän Kanta- ja Päijät-Hämeessä nykytilanteeseen nähden jokseenkin ennallaan seuraavan puolen vuoden aikana. Vuoden tähtäyksellä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan uskotaan kuitenkin pääsevän nykyistä parempaan vauhtiin.

Työllisyystilanteessa ei sen sijaan ole näköpiirissä myönteistä kehitystä.

Osaavan työvoiman saatavuuden ely-keskus ennakoi vuoden tähtäyksellä pysyvän ennallaan Riihimäen ja Forssan seutukunnissa, mutta Lahden ja Hämeenlinnan seutukunnissa saatavuuden otaksutaan jonkin verran heikkenevän.

Hämeenlinnan seudun kehityksen ely-keskus näkee talouden epävarmuudesta huolimatta olevan menossa myönteiseen suuntaan, ja yrityksiä perustetaan aktiivisesti eri toimialoille.

Riihimäen seudun tunnelmaa ely-keskus luonnehtii tällä hetkellä myönteiseksi, mutta varmistelevaksi.

Forssan seudulla ely-keskus näkee yleisen epävarmuuden tuovan tiettyä varovaisuutta investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Yritysten perustaminen on kuitenkin pysynyt seudulla hyvänä, ja alkuvuosi on antanut viitteitä positiivisen kehityksen jatkuvan tänäkin vuonna.

Uusimmat