Kanta-Häme

Tammela palkittiin kylien huomioimisesta

Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry ovat palkinneet Tammelan vuoden 2013 kylämyönteisimpänä kuntana.

Palkinnon perustelujen mukaan Tammelan kunta on tehnyt onnistunutta ja hyvin järjestettyä yhteistyötä kylien kanssa yli 20 vuoden ajan. Erityistä kiitosta sai kaikkien kylien ja kunnan yhteinen kyläohjelma, joka on sopimus kehittämisen painopisteistä.

Vajaan seitsemäntuhannen asukkaan kunnassa on 13 kyläsuunnitelman tehnyttä kylää, joiden paikallista työtä kunta tukee muun muassa avustuksina ja projektirahoituksella. Kunnan budjetissa on tälle vuodelle noin 10 000 euroa kylärahaa. Lisäksi päävastuu käytännön yhteistyöstä on kunnan maaseutuasiamiehellä.

Tammelassa kyläyhdistykset ovat järjestäytyneet Tammelan kylät ry:ksi, joka toimii kiinteässä yhteistyössä kunnan kanssa. Kunta muun muassa laatii parhaillaan kyläkaavoja yhteistyössä kylien asukkaiden kanssa.

Kylillä on myös omaa palvelutuotantoa, sillä esimerkiksi Teurolla ja Letkulla on palkattu oma kyläavustaja ja omakotiyhdistyksellä on oma omakotitalkkari. Letkun kylällä lähikauppaa pyörittää palveluosuuskunta.

Aiemmin vastaava tunnustus on luovutettu Rovaniemelle ja Ilomantsille. (HäSa)

Päivän lehti

17.1.2020