Kanta-Häme

Tapahtumapuisto käyttöön aikaisintaan 2015

Kantolan tapahtumapuiston tulevaisuus selviää kevättalvella 2014. Silloin aluehallintoviraston odotetaan tekevän päätöksen puiston ympäristöluvasta. Hämeenlinna laittaa lupahakemuksen vetämään vielä alkusyksyn aikana.

– Yleensä käsittelyyn menee noin puoli vuotta, kertoo tilaajapäällikkö Jenni Sabel kaupungin yhdyskunta-, ympäristö- ja rakentamispalveluista.

Hänen mukaansa ympäristöluvassa ratkaistaan muun muassa se, tarvitseeko tapahtumapuiston maaperää vaihtaa vai riittääkö sen päällystäminen uudella maa-aineksella. Sotkan alueella tiedetään olevan pilaantunutta maata, joka on peräisin alueen vanhasta sahatoiminnasta.

– Kaupungin tavoitteena on, ettei maata tarvitsisi vaihtaa, mutta se ei ole meidän käsissämme, Sabel muistuttaa.

Jos ely-keskus antaa tapahtumapuistolle luvan, jossa se ei edellytä maanvaihtoa, toiminta voisi alkaa periaatteessa vuonna 2015. Muussa tapauksessa aloitus saattaa siirtyä myöhempään aikaan.

– Massanvaihto koko alueella olisi mahdollista toteuttaa ensi kesänä, mutta siinä tulisi raha vastaan, arvioi Sabel.

Maaperän lisäksi kaupunki selvittää parhaillaan tapahtumapuiston liikennejärjestelyjä. Molemmat työt valmistuvat syksyn aikana.

Lopullista päätöstä puiston rakentamisesta ei ole tehty. Sen ratkaisee aikanaan kaupunginvaltuusto.

Lisää tontteja tulossa

Jenni Sabel on uusi kasvo kaupungin tilaajaorganisaatiossa. Hän aloitti työnsä Wetterillä toukokuun alussa.

Sabelin tehtäviin kuuluu infran rakennuttamisen ja ylläpidon tilaajatehtävät sekä infraomaisuuden hallinta.

– Varsinainen suunnittelu on työparini Eija-Liisa Dahlbergin vastuulla, mutta isot hankkeet jaamme keskenämme siten, että kumpikin hoitaa omat hankkeensa suunnittelusta toteutukseen saakka.

Kesän ajan Sabel on kuitenkin vastannut yksin molempien töistä, koska hänelle ei ehtinyt kertyä vielä kesälomaa.

Kantolan tapahtumapuiston lisäksi parhaillaan työn alla on muun muassa Siiri II:n asuinalueen rakennuttaminen. Ensimmäiset tontit luovutetaan syyskuun alussa ja loput loppuvuodesta.

Ensi vuoden työohjelmassa on puolestaan Äikäälän asuinalue, jota parhaillaan kaavoitetaan.

– Menee vähintään ensi vuoden syksyyn, ennen kuin ne tontit ovat luovutuskunnossa, Sabel kertoo.

Korjausvelka hallintaan

Sabel pitää työnsä parhaimpana puolena sitä, että hän saa olla toteuttamassa monia mielenkiintoisia hankkeita. Toisaalta haasteita aiheuttavat resurssit eli suomeksi sanottuna rahan puute.

– Paljon olisi tehtävää, mutta rahat eivät riitä kaikkeen. Joudumme tekemään paljon priorisointia yhdessä Eija-Liisan kanssa. Toki poliittiset päättäjät määrittelevät päälinjat.

Jos saisi itse päättää, Sabel lisäisi olemassa olevan infran saaneeraukseen käytettäviä vuotuisia määrärahoja.

– Korjausvelka kasvaa koko ajan, se pitäisi saada hallintaan. Toki tämä on ongelma kaikissa muissakin kunnissa, eikä ylimääräistä rahaa ole missään. Päättäjillä on kova neuvottelu edessä tulevana syksynä ensi vuoden budjetista, Sabel ennustaa. (HäSa)

Päivän lehti

3.6.2020