Kanta-Häme

Tapahtumapuisto siirtyy Kehkelle

Kantolan tapahtumapuiston toteutus ja toiminta aiotaan siirtää Kehkelle. Kaupunginhallitus saa kaupunginjohtajien esityksen käsiteltäväkseen maanantaina.

Ajatus on, että Kehke vuokraa tapahtumapuiston alueen kaupungilta 20 vuodeksi tuhannen euron kertavuokralla.

Elinkeinorahastosta on tarkoitus osoittaa 840 000 euron määräraha elinkeinoyhtiön osakepääoman korottamiseen.

Lainalle takaus

Lisäksi esitetään, että kaupunginvaltuusto varautuu takaamaan Kehkelle lainan, jonka turvin tapahtumapuisto rakennetaan valmiiksi.

Valtuuston pitää myös ottaa kantaa siihen, että elinkeinoyhtiölle myönnetään vuosittain avustus tai osakepääomankorostus, jolla katetaan lainan pääomakulut.

Yhtiön vastuulle jäävät tapahtumapuiston käyttökulut. Kaupungilla on aiesopimus tapahtumapuiston ohjelmatoiminnasta Live Nationin kanssa.

Pintakerrokset kukkulaksi

Suunnitelmana on, että tämän vuoden kuluessa Kantolan tapahtumapuiston alueella tehdään noin kahden miljoonan euron edestä maastotöitä.

Niihin kuuluu mm. raivaustöitä ja vanhojen betonirakenteiden murskaus.

Pilaantuneet pintakerrokset kootaan alueen eteläosaan kukkulaksi, joka verhoillaan puhtailla maa-aineksilla ja maisemanurmella.

Tapahtuma-alueen loppuosalla vaihdetaan pintakerrokset. Niiden päälle tulee vahvistettu kasvualusta valmisnurmelle.

Sisäänkäyntiin, lava-alueelle ja rekkojen parkkipaikalle pohjataan sorapintaista aluetta.

Hulevedet ohjataan pintavaluntana rantavyöhykkeen kautta järveen.

Maanrakennuksen urakkakilpailu on tänä keväänä.

Ensi vuonna kajahtaa

Ensi vuodelle jäävät mm. rekkaparkin ja Kantolankadun jatkeen rakentaminen. Yhteensä kokonaisbudjetti on vajaat 2,6 miljoonaa euroa.

Ensimmäiset tapahtumat Kantolassa ovat vuonna 2015. Live Nation on valmistautunut tuomaan silloin kaiken tarvittavan tekniikan siirrettävissä konteissa.

Myöhemmin tulee tarve hankkia alueelle myös pysyvää tekniikkaa. Sen suunnittelu on vasta käynnistynyt. (HäSa)