Kanta-Häme

Tarkastettu ja hyväksi havaittu sivaripaikka

Siviilipalveluspaikkojen tarkastuskäyntien määrä on vähentynyt. Siviilipalveluskeskuksen johtajan Mikko Reijosen mukaan käyntejä tehtiin ennen noin 150 vuodessa.

Viime vuosina määrää on vähennetty alle sataan. Nykyään tarkastuksia tehdään vain, jos tarvetta ilmenee.

Tarkastukset tehdään yleensä uusiin palveluspaikkoihin, jolloin kyse on rutiininomaisesta neuvontakäynnistä.

Reijonen laskeskelee, että vuosittain noin 30 paikasta joudutaan pyytämään selvitystä esimerkiksi virheellisten menettelytapojen vuoksi. Tarvittaessa palveluspaikassa käydään paikan päällä selvittämässä epäselvyyksiä.

– Onneksi ongelmatapauksia on vain todella pienessä osassa palveluspaikkoja.

Ongelmia saattavat aiheuttaa esimerkiksi päivärahat, majoitus ja ruokailut.

Vastikään Siviilipalveluskeskus selvitti helsinkiläisen palveluspaikan kanssa, miksi siviilipalvelusmies ei ollut saanut päivärahojaan ajallaan. Syyksi selvisi maksujärjestelmähäiriö.

Toisinaan ongelmia aiheuttaa se, että sivareita on enemmän kuin palveluspaikkoja. Paikkojen riittämättömyyden vuoksi sivarit olisivat joskus valmiita ottamaan vastaan paikan, joka ei täytä siviilipalveluslain kriteerejä.

Reijonen kertoo, että sivarille saatetaan luvata vain yksi ateria päivässä, vaikka laki edellyttää neljää. Siviilipalveluspaikan täytyy myös järjestää sivarille majoitus.

– Joskus majoituspaikan osoitteeksi on merkitty vaikka jonkun työntekijän kesämökin osoite, vaikka sivari on oikeasti asunut omassa asunnossaan, Reijonen muistelee.

Hän huomauttaa, että työpalvelumääräystä ei kuitenkaan tehdä, ellei saada varmistettua, että kaikki ehdot täyttyvät.

Palveluspaikat kyselevät Siviilipalveluskeskuksesta päivittäin neuvoja puhelimitse. Reijosen mukaan tarkistettavaa ilmenee etenkin, jos palveluspaikan edellisestä sivarista on jo aikaa.

– Esimerkiksi päivärahoja ei kannata maksaa niin sanotusti vanhasta muistista, sillä ne nousevat samalla tavalla kuin varusmiestenkin päivärahat.

Palveluspaikkoja on aikojen saatossa kirjattu lähes 3 400. Osa niistä on lopettanut toimintansa.

Aktiivisia palveluspaikkoja on nykyään noin 2 400, joista osassa palvelee useita sivareita kerrallaan.

Vuosittain uusia palveluspaikkoja hyväksytään noin 50, ja niitä syntyy etenkin kolmannelle sektorille, eli esimerkiksi järjestöihin ja yhdistyksiin.

Reijosen mukaan on yleistä, että siviilipalvelusmies kyselee esimerkiksi tutusta seurasta tai yhdistyksestä, olisiko heille mahdollista päästä suorittamaan sivaria.

– Kukaan ei kuitenkaan voi ottaa sivaria henkilökohtaiseksi sihteerikseen, eli pöytälaatikkoyhdistykset eivät käy palveluspaikaksi.

Kanta-Hämeessä on Reijosen mielestä suhteellisen vähän siviilipalveluspaikkoja, sillä maakunnassa on noin 40 paikkaa.

– Harvalle organisaatiolle sivari on kuitenkaan kustannuskysymys, sillä 11 kuukauden palvelukselle tulee hintaa korkeintaan 10 000 euroa vuodessa. HäSa