Kanta-Häme

Tarkastuslautakunnan erottamispäätös kumottiin

Tarkastuslautakunnan erottamisesta syntynyt kohu päästään Hattulassa hautaamaan.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Hattulan kunnanvaltuuston vuonna 2013 tekemän päätöksen erottaa tarkastuslautakunta.

Koska kuntaan on jo valittu uusi tarkastuslautakunta eikä päätöksestä ole valitettu, uusi lautakunta jatkaa toimintaansa joka tapauksessa.

Hallinto-oikeuden päätös koskee vain erottamispäätöstä, jossa on todettu menettelyvirhe.

– Hallinto-oikeuden päätöksellä ei ole vaikutusta nykytilanteeseen. Jää kunnan harkittavaksi valittaako päätöksestä edelleen vai toteaako se, että asian uudelleen käsittely on menettänyt merkityksensä, kun tilalle valittiin jo uusi lautakunta, sanoo johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntaliitosta.

Tarkastuslautakunnan entinen puheenjohtaja Matti Kortesaari (kesk.) pitää hallinto-oikeuden päätöstä henkisenä voittona, joskin korostaa, ettei kierros vielä ole loppunut. Nyt odotetaan, valittaako kunnanhallitus.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Ventola (kok.) kertoo, että hallituksen ylimääräisestä kokouksesta on virkamiesjohdon kanssa keskusteltu, mutta asia on auki.

Kunnanvaltuusto päätti kesällä 2014 erottaa Matti Kortesaaren johtaman tarkastuslautakunnan. Päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä. Tarkastuslautakunnan jäseniä ja varajäseniä ei kuultu riittävästi.

Kunnanvaltuuston asettaman tilapäisen valiokunnan olisi pitänyt antaa lautakunnan jäsenille mahdollisuus selittää valiokunnan esittämiä lautakunnan toiminnan puutteita.

Jäseniä kuultiin, mutta sitä ei kuulemiskirjeessä tai sen liitteissä ilmennyt.

Koko soppa Hattulassa käynnistyi jo vuonna 2013, kun Rahkoilan koulu päätettiin lakkauttaa. Matti Kortesaari piti lakkautusta virheenä, johon hän yritti tarkastuslautakunnan puheenjohtajana puuttua ennalta.

Kun kunnanhallitus vielä päätti rakennuttaa Tuulia-kodin Attendolla, Kortesaari katsoi mittansa täyttyneen. Hän jätti eronpyyntönsä ja perusteli sitä toteamalla, ettei koe nauttivansa kunnan johtavien virka- ja luottamusmiehien luottamusta.

– Katson, että tarkastuslautakunnan olisi pitänyt saada puuttua ennalta tulossa oleviin virheratkaisuihin eikä päästä arvioimaan vasta jälkikäteen, Kortesaari sanoo yhä.

Kuntaliiton johtava lakimies kumoaa Kortesaaren tulkinnan.

Hän alleviivaa tarkastuslautakunnan tehtävänä olevan seurata ja raportoida jälkikäteen kunnanvaltuustolle, onko kuntaa johdettu tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla kunnanvaltuuston hyväksymien päätösten mukaisesti.

– Tarkastuslautakunta ei saa puuttua operatiiviseen kunnan johtamiseen missään tapauksessa. Sen pitää olla puolueeton ja arvioida toimintaa ottamalla huomioon kaikki näkökohdat, Kirsi Mononen korostaa. HÄSA