Kanta-Häme

Tarkat raamit vanhusten kotihoidolle

Kaikkien ikäihmisten pitää saada kotihoitoa ja kotona asumista tukevia palveluita samoilla perusteilla.

Asiakasohjausyksikön päällikkö Vuokko Lehtimäki sanoo, että näin on ollutkin, mutta nyt perusteita on vielä selkiytetty. Samalla vuodelta 2010 peräisin olevat ikäihmisten kotihoidon perusteet on päivitetty.

Ikäihmisten lautakunta päätti äskettäin perusteista ja vielä jonkun verran viilasikin niitä.

– Kriteereitä ei ole aikaisemmasta kiristetty, mutta niitä selkiytettiin. Tavoitteena on taata, että asiakkaita kohdellaan samoin. Eli että kaikki päätökset, niin myönteiset kuin kielteisetkin tehdään samoilla kriteereillä. Ne pitää myös perustella asiakkaille.

Pientä viilausta

Ikäihmisten lautakunta viilasi kotihoidon ja kotiin annettavien tukipalveluiden perusteita jonkin verran.

Se linjasi, että siivous- asiointi- ja pesuapu, kotona tapahtuva saunotus, pyykkihuolto ja kauppapalvelu pitäisi pääsääntöisesti ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta, jos sellaisia on paikkakunnalla saatavilla. Tämä koskee tapauksia, joissa muita palvelutarpeita ei ole.

Sen sijaan äänin 5–6 kotihoidon palveluihin sisällytettiin tarkistuskäynnit turvallisuuden takaamiseksi, lääkkeiden jako ja verinäytteiden ottaminen, vaikka ikäihminen tarvitsisi vain yhtä noista palveluista.

Taustalla on se ajatus, että sekä inhimillisesti että taloudellisesti on järkevämpää, että muistisairaan vanhuksen lääkkeet käy jakamassa kotihoitaja ja samalla tarkistaa, mikä asiakkaan kunto on.

Kotona asumista tuetaan erilaisilla tuki- ja turvapalveluilla sekä pitkäaikaissairaille myönnettävillä hoitotarvikkeilla. Lautakunta tarkensi, että asiakkaan täytyy kuitenkin sitoutua käyttämään hoitoon liittyviä apuvälineitä, jos niiden käyttö on edellytys asiakkaan ja työntekijän turvallisuudelle.

Alueelliset yksiköt

Ikäihmisten palveluohjaus jakautui alkuvuodesta viiteen alueelliseen yksikköön.

– Palveluohjaajia on 8–9 eli he pystyvät hyvin kommunikoimaan keskenään. On kuitenkin hyvä, että myöntämisperusteet on tarkoin kirjattu ikään kuin selkänojaksi, Vuokko Lehtimäki arvioi.

Vanhuspalvelulaki edellyttää nykyään iäkkäiden palvelutarpeen monipuolista ja laaja-alaista arviointi.

Vanhuksen toimintakykyä arvioidaan Hämeenlinnassa havainnoin ja haastatteluin, mutta myös uudella ns. RAI-työkalulla. Se mittaa standardoidulla ja kattavalla menetelmällä ikääntyneen asiakkaan terveydentilaa, toimintakykyä ja hyvinvointia. (HäSa)