Kanta-Häme

Tässä on lista kriittisesti tärkeiden alojen työntekijöistä, joiden lapset voi viedä keskiviikkonakin kouluun

Kuvituskuva

Lähiopetusta seuraavien viikkojen ajan voivat saada ainoastaan 1.–3. -luokkia käyvät lapset, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen tärkeiksi määritellyillä aloilla. Lisäksi lähiopetusta voivat saada erityistä tukea tarvitsevat oppilaat.

Kaikkia koskee kuitenkin kehotus, jonka mukaan hoito on järjestettävä kotona, jos se vain on mahdollista.

Kouluista on lähetetty tai lähetetään ohjeet Wilman kautta huoltajille siitä, miten lähiopetuksen tarpeesta ilmoitetaan ja miten koulunkäynti järjestetään.

 

OKM julkaisi tiistaina kattavan listan toimialoista. Listan luvataan täydentyvän opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuille.

Lista on laadittu ministeriöiden toimialoittain.

Valtioneuvosto ja valtiojohto: Tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston (ministeriöiden) työntekijät, oikeuskanslerinviraston ja oikeusasiamiehen toimiston työntekijät, hallinnonalojen valmiushenkilöt

Valtiovarainministeriö: Tullin operatiivisen valvonnan ja rikostorjunnan henkilöt, tullilaboratorion henkilöt, Avien operatiivinen valvonta sekä kansalaisneuvonta, valtiokonttorin rahoitustoimiala, valtion maksuliikkeestä vastaavat, valtion välttämättömät neuvonta-ja tietohallintopalvelut, verohallinnosta, veronkannosta ja tilityksistä vastaavat.

Oikeusministeriö: vankeinhoito ja rikosseuraamuslaitoksen laitoshenkilöstö.

Sisäministeriö: pelastustoimi: palomiehet, ensihoitajat, hätäkeskuspäivystäjät, rajaturvallisuus ja meripelastus: rajavartiomiehet kuten raja-/merivartijat, rajatarkastajat, pintapelastajat, ohjaajat, operaattorit, poliisitoimi: poliisimiehet. Organisaatioiden työnjohto ja johtokeskushenkilöstö, sekä linjaorganisaation ja hallinnon avaintehtävät, hätäkeskukset.

Puolustusministeriö: puolustusvoimien henkilökunta.

Opetus-ja kulttuuriministeriö: varhaiskasvatuksen henkilöstö ja opetushenkilöstö laajasti kaikilla koulutusasteilla. Muistiorganisaatioiden asiantuntijat, henkisen kriisinkestävyyden kannalta kirkon ja seurakuntien työntekijät, nuorisotyöntekijät.

Maa-ja metsätalousministeriö: elintarvikehuollon henkilöstö, ml. alkutuotanto, elintarviketeollisuus ja –jakelu, vesihuollon turvaaminen, tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta.

Liikenne-ja viestintäministeriö: Traficom, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos, ELY (liikennevastuualue), TMF-konserni (Traffic Management Finland), YLE ja kaupallinen päämedia, operatiivinen henkilökunta ja toimittajat. Joukkoliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö, posti, liikenteenohjausyhtiön toiminnan turvaaminen, varustamot ja merenkulku, tietoliikennepalvelut (teleoperaattorit).

Työ- ja elinkeinoministeriö: Energiahuolto, , ydin-ja säteilyturvallisuus, yritysrahoitus, TE-toimistot, kilpailu-ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvontaan liittyvät tehtävät, turvallisuus-ja kemikaalivirasto Tukesin vastuulla oleva sellaisiin kohteisiin kohdistuva lupavalvonta, jotka aiheuttavat suuronnettomuuksien vaaraa, Patentti-ja rekisterihallituksen (PRH) rekisteröintitehtävät, huoltovarmuuskeskus , maahanmuuttoviraston henkilöstö, kuntien maahanmuuttajapalvelut ja yleisneuvonta.

Sosiaali-ja terveysministeriö: Sosiaali-ja terveydenhuollon henkilöstö, elintarvikkeita myyvät kaupat ja kioskit, siivous-ja puhdistuspalvelut, apteekkihenkilökunta, Kela sekä sosiaaliturvalaitokset ja -viranomaiset kuten työttömyyskassat.

Ympäristöministeriö: Jätehuolto, ml. jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja niiden jätehuolto, ympäristölupavalvonnassa varautuminen vahinkojen varalta.

Ulkoministeriö: Konsulipalvelut, ulkomaankaupan edellytysten turvaaminen, vientivalvonta ja lupamenettelyt, EU:n kauppapolitiikka, turvallisuuspolitiikka, UTVA.

Muut toiminnot: Kriittiset toiminnot ja etätyöt mahdollistavat välttämättömät tietohallinnon palvelut kaikilla aloilla, hautaustoimi.

 

Päivitetty 17.3. klo 18.45: Kouluista on lähetetty tai lähetetään ohjeet Wilman kautta huoltajille siitä, miten lähiopetuksen tarpeesta ilmoitetaan ja miten koulunkäynti järjestetään. 18.3. klo 8.35: lisätty kohta ”muut toiminnot”.

Asiasanat