Kanta-Häme

Täysmetallisten nivelten tulevaisuus katkolla syksyyn asti

Johtavan ylilääkärin Jyrki Niemisen arvion mukaan kymmenillä kantahämäläisillä saattaa olla kehossaan kehnoja tekoniveliä, joista erittyy elimistöön raskasmetalleja. Tekoniveliin erikoistunut sairaala Coxa kertoi viikolla lopettaneensa toistaiseksi kaksi metallista liukupintaa sisältävien tekonivelten asettamisen.

– Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että koko metallimetallikonsepti olisi lopullisesti hylättävä, vaan nyt käydään meidän talon epäilyksen alla olevat potilastapaukset huolella läpi. Päätös jatkosta tehdään näillä näkymin elokuussa, sanoo Nieminen.

Kahden metallisen liukupinnan tekonivelistä liukenee ilmeisesti kromia ja kobolttia, jotka saattavat aiheuttaa potilaalle kudosvaurioita, verenkiertohäiriöitä ja tulehdusreaktioita. Valtaosalle potilaista tekonivel ei aiheuta ongelmia.

– Tieto lisääntyy kuukausittain. Osaa metallireaktioista on pidetty vuosikausia infektioina. Paljon on sellaista, mitä ei vielä täysin ymmärretä, ja siksi asia vaatii laajempaa selvittelyä, sanoo Nieminen.

Hyvää vaihtoehtoa ei ole

Tekoniveliin liittyvät ongelmat eivät ole uutisissa ensimmäistä kertaa. Myös metallimetalliyhdistelmän riskeistä on keskusteltu maailmanlaajuisesti jo useamman vuoden ajan.

– Kun asiasta tuli ensimmäinen julkaisu, panimme jarrut päälle. Meillä tätä niveltä ei ole tehty ainakaan kahteen vuoteen, sanoo Kanta-Hämeen keskussairaalan ortopedi osaston ylilääkäri Osmo Hiltunen.

Sairaanhoitopiirissä tehdään vuosittain 450 tekoniveltä. Lähetteitä Coxaan annetaan muutamia kymmeniä. Alueen tekonivelpotilaiden mahdolliset metallireaktiot tutkitaan Kanta-Hämeessä, mutta heidän kuntonsa seurannasta vastaa Coxa.

Kahden metallisen liukupinnan lonkka- ja polviniveliä on asetettu aktiivisille, työikäisille henkilöille, koska niitä on pidetty tekonivelistä kestävimpinä. Niemisen mukaan ”palomiehille ja poliiseille” ei ole tällä hetkellä tarjolla hyviä vaihtoehtoja.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joko näitä potilaita ei voida hoitaa tai sitten heidän työnkuvansa täytyy sopeuttaa tavanomaisen proteesin mukaiseksi.

Suomessa tekonivelien valvonta kuuluu Valviralle. Nieminen uskoo, että tilanteen tarkka seuraaminen kiinnostaa laitosta. Paineita tähän lisää eurooppalainen tieteellinen toimikunta, joka selvittää tahollaan metallisiin tekoniveliin liittyviä riskejä ja pitkäaikaisen käytön kokemuksia.

– Myös Suomen Artroplastiayhdistyksessä, johon valtaosa tekonivelten asettajista kuuluu, pyritään laatimaan yhtenäisohjeita ja seurantalinjauksia ihan valtakunnan tasolla, kertoo Nieminen. (HäSa)

Menot