Kanta-Häme

Tekemisen vuosi vei tilit miinukselle

Hattulan kunnanjohtaja Lauri Inna luonnehtii kunnan viime vuotta tekemisen ja toimeenpanon vuodeksi.

– Meillä toteutettiin isoja hankkeita, Juteinikeskus rakennettiin valmiiksi ja samalla tehtiin digiloikka. Samaan aikaan muillakin toimialoilla tehtiin muutoksia, Inna kertaa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Ventola (kok.) lisää, että oikeastaan koko päättymässä olevaa valtuustokautta voi luonnehtia samoin sanoin.

– Paljon on tehty, ja hoidettu asioita yhdessä.

Ventola harmittelee sitä, että tilikauden tulos painui pitkästä aikaa hieman eli noin 200 000 euroa miinuksen puolelle.

Innan sekä talous- ja henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenahon mukaan luku on kuitenkin rehellinen, sillä Hattulassa on siivottu tasetta. Esimerkiksi purettavaksi suunnitelluista kiinteistöistä on tehty kertaluontoinen, 95 000 euron suuruinen alaskirjaus.

Lukuihin vaikuttaa myös se, että Hattulan Nuorten asuintaloyhdistys ja Vanhustentukiyhdistys lakkautettiin, ja niiden omistamat vuokra-asunnot siirrettiin suoraan kunnalle. Samalla kunta sitoutui vastaamaan yhdistysten lainoista ja kiinteistöomaisuudesta.

– Yhdistysten nettovarallisuus oli 272 000 euroa negatiivinen, ja lisäksi niillä oli velkoja 2,4 miljoonaa euroa, Annu Kalliaisenaho selvittää.

Yhdistysten asunnoille on laadittu korjausohjelma, ja niitä remontoidaan nyt järjestelmällisesti.

– Asunnot ovat olleet vajaakäytöllä, mutta remonttien jälkeen niiden käyttöastetta saadaan nostettua, Kalliaisenaho sanoo.

Hattulan viime vuoden tulosta heikensi myös kunnan sivistystoimen menoylitys, joka oli noin 374 000 euroa viime vuoden talousarvioon verrattuna. Ylitys johtui digiloikan toteuttamisesta eli siitä, että kunnan kaikille peruskoululaisille hankittiin tablettitietokoneet ja kouluille rakennettiin kunnolliset verkot.

Myönteisiä asioita toteutuneiden hankkeiden lisäksi viime vuonna olivat muun muassa se, että sekä verotuloja, valtionosuuksia että toimintatuottoja kertyi enemmän kuin arvioitiin.

Lisäksi sairaanhoitopiirin odotettua parempi tulos johti siihen, että Hattula pystyi purkamaan kirjanpidollista varausta lähes 300 000 euroa.

Juteinikeskus eli uusi koulu ja monitoimitalo on kasvattanut kunnan lainamäärää niin, että velkaa oli viime vuoden lopulla 36 miljoonaa euroa.

Vaikka viime vuoden tulos oli alijäämäinen, Hattulan taseen kumulatiivinen ylijäämä on yhä lähes 5 miljoonaa euroa.

Pienimmillään vuonna 2009 kumulatiivinen ylijäämä oli 1,4 miljoonaa ja vuonna 2012 tasan 2 miljoonaa, mutta sen jälkeen ylijäämäiset tilinpäätökset ovat kerryttäneet summaa.

Annu Kalliaisenaho huomauttaa, että jatkossa talouden suunnittelu on vaikeaa muun muassa sote-uudistukseen liittyvien, vielä avointen kysymysten takia. Hattulassa sosiaali- ja terveydenhuollon osuus kunnan menoista on 53 prosenttia, ja soteen liittyvät tukipalvelut ja hallinto mukaan lukien 56-57 prosenttia.

– Se voidaan todeta, että lähivuosina investointien liikkumavara on pieni. On punnittava erittäin tarkkaan, mitä on järkevää toteuttaa itse ja mitä voidaan toteuttaa muuten, Kari Ventola sanoo. HÄSA

Päivän lehti

31.5.2020