Kanta-Häme

Tekniikan kehitys ei poista leikkauskipua

Leikkauksen jälkeinen kipu voi pitkittyä myös silloin, kun operaatio tehdään kudoksia säästäen eli esimerkiksi tähystämällä.

– Tekniikan kehitys ei poista pitkittyneen kivun ongelmaa, eli hyvä kivun hoito on tärkeää myös esimerkiksi tähystysleikkauksissa, sanoo apulaisylilääkäri Satu Pokkinen.

Hänen väitöskirjansa, joka käsittelee kohdunpoistoleikkausten jälkeistä kipua, tarkastettiin perjantaina Tampereen yliopistossa. Hämeenlinnassa syntynyt ja koulunsa käynyt Pokkinen työskentelee Tampereen yliopistollisen keskussairaalan anestesialääkärinä, ja hän on toiminut myös kipulääkärinä.

Pokkisen mukaan kohdunpoistoon liittyvää pitkittynyttä kipua ei Suomessa ole juuri tutkittu. Hänen väitöstyönsä aineisto koostui 242 potilaasta, joille tehtiin kohdunpoisto joko emättimen kautta tai tähystystoimenpiteenä vatsanpeitteiden läpi.

– Tutkimus osoitti, että pitkittynyt leikkauksen jälkeinen kipu on yleistä myös tähystysleikkauksella tai emättimen kautta tehtävän kohdunpoiston jälkeen. Iso osa tästä kivusta on hermoperäistä, Pokkinen sanoo.

Yksi pitkittynyttä kipua ennustava merkki on kova akuutti kipu heti leikkauksen jälkeen. Siksi on tärkeää, että tällaiseen kipuun puututaan ja se hoidetaan nopeasti.

Pokkinen kertoo, että tähystystekniikkaa käytetään maailmalla melko vähän kohdunpoistoissa. Suomessa se on toiseksi yleisin menetelmä emättimen kautta tehtävän operaation jälkeen. Ns. avoleikkaukset ovat vähentyneet merkittävästi, kun leikkaustekniikka on kehittynyt.

Pokkisen väitöskirjan mukaan 26 prosenttia potilaista ilmoitti kokevansa kipua vielä puoli vuotta tähystysleikkauksella tai emättimen kautta tehdyn kohdunpoiston jälkeen.

– Voidaan siis sanoa, että kivun pitkittyminen on yleistä. Olisi tärkeää tunnistaa potilaat, joilla riski tähän on suuri, Pokkinen sanoo.

Akuutin kovan kivun lisäksi pitkittymistä voivat Pokkisen mukaan selittää psykologiset syyt eli leikkauksen pelko tai ahdistus. Hän ei tosin tutkimuksessaan kartoittanut tätä puolta.

Sen sijaan tupakointi osoittautui tutkimuksessa vahvimmaksi ennustekijäksi kivun pitkittymiselle. Syytä tähän ei tiedetä, mutta se tiedetään, että tupakointi lisää myös leikkauksen jälkeisiä infektioita ja haavakomplikaatioita.

Pokkisen tutkimuksen mukaan suurimmalla osalla potilaista kipu oli lievää, mutta pitkittyessään se heikensi elämänlaatua.

– Tärkeää on sekin, että potilaat itse ottavat kivun pitkittymisen mahdollisuuden huomioon ja hakevat apua ongelmiin. Pitkittynyt kipu ei kuitenkaan läheskään aina merkitse sitä, että jokin olisi mennyt pieleen leikkauksessa, Pokkinen huomauttaa. HÄSA

Menot