Kanta-Häme

Tekniikka ja tietojenkäsittely eivät kiinnosta tyttöjä

Tekniset alat eivät edelleenkään kiinnosta tyttöjä.

Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) nuorten koulutuksen opiskelijoista tekniikan alalla ja tietojenkäsittelyssä selvä enemmistö opiskelijoista on poikia.

Miesvaltaisissa koulutusohjelmissa naisten osuus opiskelijoista on jopa pudonnut, kun tarkastellaan tyttöjen ja poikien prosentuaalista osuutta vuosina 2004, 2009 ja 2014.

Hamkin vararehtorin Risto Salmisen mukaan oppilaitoksen tilanne on hyvin samankaltainen kuin muissakin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

– Tämä on ollut kesto-ongelma tekniikan alalla niin kauan, kun olen toiminut tämän tyyppisissä tehtävissä, eli noin 25 vuotta.

Tyttöjä houkuteltiin insinöörin opintoihin

Hamk on pyrkinyt houkuttelemaan tyttöjä miesvaltaisiin opintoihin osallistumalla valtakunnalliseen Inssi-hankkeeseen. Risto Salmisen mukaan Hamk pyrki houkuttelemaan insinööriopintoihin nimenomaan tyttöjä – huonolla menestyksellä.

Hamkin tekniikan alan opiskelijoista tyttöjä on vuonna 2014 ainoastaan 16 prosenttia, kun vuonna 2009 tyttöjä oli vielä reilu viidennes.

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa tyttöjen osuus on kymmenessä vuodessa lähes puolittunut. Vastaavasti naisvaltaisissa koulutusohjelmissa miesopiskelijoiden määrä on pysynyt vähemmistössä, mutta muutokset ovat melko vähäisiä.

Hamkin tarjoamista teknisen alan opinnoista tyttöjä houkuttelevat parhaiten bio- ja elintarviketekniikan opinnot.

– Myös rakentamisen puolelle naisia hakeutuu käsittääkseni nykyään hieman enemmän. Sähkö- ja automaatiopuoli taas kiinnostaa edelleen naisia hyvin harvoin, Salminen kertoo.

Hallitus on esittänyt oppilaitoksille 25 toimenpide-ehdotusta kahtiajaon lieventämiseksi. Hamkissa kyseisestä ehdotuksesta ei ole kuitenkaan kuultukaan.

– Asia koskettaa toki meitäkin, mutta tällaisen toimenpide-ehdotuksen olemassa olo on ainakin minulle ihan uusi asia. Ilmeisesti se on toimitettu vain yliopistojen tietoon, Salminen ihmettelee.

Työnantajat toivovat teknisiä naisia

Risto Salmisen sanoo saaneensa käsityksen, että työnantajat toivoisivat naisten opiskelevan enemmän teknisiä aloja.

– Sellainen intuitio minulla on, että yritykset kaipaisivat enemmän naisia monen näköisiin teknistä osaamista vaativiin tehtäviin. Se toisi myös monimuotoisuutta joillekin työpaikoille, mikä voisi olla hyvä asia.

– On nähtävissä jo opintojen aikana, että kun on naisia ryhmässä, joukko on tavallaan ’äijäporukkaa fiksumpaa’, Salminen lohkaisee. (HäSa)

Menot