Kanta-Häme Janakkala

Tervakoskella muutetaan asemakaavaa – Katuyhteys Mäyrästä 130-tielle kohenee

Janakkala uudistaa Tervakoskella asemakaavaa, koska nykyinen yhteys Mäyrän alueelta on huono.

Koivusillantien ja Helsingintien (130-tien) välinen alue suunnitellaan uudestaan Tervakoskella. Janakkalan tekninen lautakunta päätti äskettäin, että kunta ryhtyy tekemään kaavamuutosta noin 12 hehtaarin alueelle.

Pohjoisessa alue rajautuu Rauhalanraittiin ja etelässä nykyisen Kaartotien eteläpuolelle.

Alueen liikenneyhteyksiä halutaan järjestää uudelleen, taajamarakennetta pyritään tiivistämään, ja lisäksi Koivusillantien 12:ssa sijaitseva kerrostaloyhtiö on toivonut lisää tilaa pysäköinnille.

Uudelta asuinalueelta yhteys Helsingintielle

Kaartotielle tarvitaan jatke, joka johtaisi uuden Mäyrän asuinalueen suunnasta suoraan 130-tielle. Nykyinen yhteys on suunnittelematon ja sen perustukset on tehty heikosti.

Yhdyskuntarakennetta aiotaan tiivistää kaavoittamalla nykyinen puistoksi kaavoitettu viherkaistale toimitilojen tonteiksi. Koivusillantien varren nykyinen puusto kuitenkin säilytetään.

Koivusillantie 12:n taloyhtiö ostaa kunnalta lisämaata saadakseen lisää parkkiruutuja. Kaavamuutos koskee tällä tontilla noin 400 neliön aluetta sisääntuloväylän vieressä.

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pannaan kunnassa nähtäville.  HäSa

 

 

Päivän lehti

20.9.2020

Fingerpori

comic