Kanta-Häme

Tervakoskelle esitetään kokonaan uutta uimahallia, koska vanhan korjaamisessa olisi riskinsä

Uudisrakennusta pidetään riskittömämpänä vaihtoehtona kuin vanhan Tervakosken hallin peruskorjaamista.
Tervakosken nykyinen uimahalli puretaan ja Tervakoskelle rakennetaan uusi halli. Arkistokuva: Juhani Salo.

Tervakoskelle tulisi rakentaa kokonaan uusi uimahalli nykyisen paikalle. Tätä mieltä on kunnan tekninen lautakunta, joka käsitteli asiaa tiistaina.

Tähän asti Janakkalassa on pohdittu myös peruskorjauksen ja laajennuksen mahdollisuutta.

Selvitysten mukaan peruskorjaus ja laajennus tulisivat arviolta 1,66 miljoonaa halvemmaksi kuin uudisrakennus. Toisaalta selvityksessä todetaan, että peruskorjauksen hintaa on vaikea arvioida etukäteen.

Selvittäjät katsovat, että peruskorjauksen edetessä voi paljastua uusia, kustannuksia aiheuttavia asioita. Näin uudisrakennus olisi riskittömämpi vaihtoehto.

Uudisrakennus olisi myös parempi kuin peruskorjattu vanha, sillä peruskorjaamalla ei saada aikaan yhtä hyviä rakenteita kuin uutta tehdessä, selvityksessä katsotaan.

 

Peruskorjaus ja laajennus tulisivat maksamaan arviolta 7,89 miljoonaa euroa, kun taas uudisrakennuksen tavoitehinta olisi 9,55 miljoonaa euroa.

Tervakosken uimahalli on vuodelta 1973, ja sen rakennutti Tervakoski oy. Myöhemmin halli siirtyi kunnalle.

Rakennus on peruskorjattu vuonna 1997, ja vesikattomuutos tehtiin vuonna 2003. Uimahallin kaikki allasbetonirakenteet ovat alkuperäisiä.

 

Kuntalaisilta kyseltiin uimahalliin liittyviä toiveita viime keväänä. Suuri osa vastaajista katsoi, että nykyisen hallin paikka on juuri sopiva, ja lisäksi monet olivat sitä mieltä, että paras vaihtoehto olisi peruskorjaus ja pieni laajennus.

Samassa yhteydessä moni kuntalainen toivoi uimahallia myös Turenkiin, mutta se asia ei ole näillä näkymin toteutumassa.

Janakkalalla on edessään joka tapauksessa jätti-investoinnit: uimahallin lisäksi koulukeskukset ja Tervakosken terveysasema. Tosin mistään näistä ei ole vielä päätetty.

Teknisen lautakunnan esityksen mukaan halli rakennettaisiin vuosina 2021–2023. Tätä esitti kokouksessa Petri Hakamäki (kesk.). Alkuperäinen teknisen johtajan esitys oli, että aikataulusta päätettäisiin talousarvion yhteydessä.

Uimahalliasia menee seuraavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tästä niin kuin muistakin investoinneista päättää valtuusto. HÄSA