Kanta-Häme

Tervakosken Mäyrään suunnitellaan asuinaluetta

Janakkalassa aletaan valmistella asemakaavaa Tervakosken Mäyrän alueelle. Alue sijaitsee Metsolan ja Tervaniemen alueitten välissä.

Tekninen lautakunta päätti tiistaina hyväksyä Mäyrän pohjoisosan kaavoitusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Alustavassa suunnitelmassa alueen päätie kulkee itä-länsisuunnassa, ja tien pohjoispuolelle sijoitetaan omakotitalotontteja ja eteläpuolelle rivitalotontteja. Kahdesta vaihtoehdosta tekninen lautakunta valitsi sellaisen, jossa sivukadut ovat lenkkimäiset.

Valittu vaihtoehto tarkoittaa myös sitä, että Mäyräojan uomaa siirretään länsiosassa pohjoisemmaksi, jolloin omakotitontteja mahtuu alueelle enemmän.

Mäyrän alueen kunnallistekniikan rakentamiseen on tarkoitus varata rahaa kunnan ensi vuoden budjettiin. Suunnitelmien mukaan myös tonttien luovutus alueelta on tarkoitus aloittaa jo ensi vuonna.

Kunta omistaa Mäyrässä maata kaiken kaikkiaan 33,6 hehtaaria. Alueen eteläpuoliselle osalle voidaan kaavoittaa lisää omakotitontteja myöhemmin. Myös itäpuoli sopisi rakentamiseen, mutta se alue on yksityisessä omistuksessa.

Kyse on paljolti asemakaavan muutoksesta, sillä suuri osa alueesta on kaavoitettu jo aiemmin. Nykyisen asemakaavan mukaan alue on puistoa, lähivirkistysaluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Yleiskaava Tervakoskelle on hyväksytty vuonna 1981, mutta se on osin vanhentunut, eikä se ole oikeusvaikutteinen. Uuden osayleiskaavan valmistelu on tarkoitus aloittaa tänä vuonna.

Päivän lehti

17.2.2020