Kanta-Häme

Terveydenhoitopalvelujen markkinointiin eettiset ohjeet – taustalla kilpailun avautuminen

Terveyspalvelujen markkinoinnin yhteisiin pelisääntöihin halutaan sitouttaa sairaanhoitopiirien jälkeen myös muut palveluntuottajat.

Terveydenhoitopalvelujen markkinointiin on laadittu eettiset ohjeet.

Yhteisten pelisääntöjen tarve johtuu terveydenhoitoalan meneillään olevasta muutoksesta, jossa asiakkaiden valinnanvapaus ja eri palveluntuottajien välinen kilpailu lisääntyvät.

– Tällä alalla on erityisen tärkeää, että markkinointi on asiallista, luotettavaa, totuudenmukaista ja viimeisimpään tietämykseen perustuvaa. Asiakkaalle tai potilaalle ei saa syntyä vääriä mielikuvia tai epärealistisia odotuksia hoidon tuloksista, ja myös riskeistä täytyy kertoa, sanoo Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n puheenjohtaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen.

Sairaanhoitopiirien johtajien hyväksymissä ohjeissa otetaan huomioon myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkemykset. Ohjeistusta valvoo erillinen neuvottelukunta. Se toimii samankaltaisena itsesääntelyelimenä kuin Julkisen sanan neuvosto (JSN) tai Mainonnan eettinen neuvosto (MEN).

Terveydenhoitopalvelujen oma itsesääntelyelin koettiin tarpeelliseksi, koska Mainonnan eettinen neuvosto ei ota kantaa esimerkiksi markkinoinnin harhaanjohtavuuteen tai totuudenvastaisuuteen.

– Toiveena on, että aluksi kaikki Suomen sairaanhoitopiirit hyväksyvät ohjeiston ja sitoutuvat noudattamaan sitä. Jatkossa mukaan voidaan pyrkiä saamaan myös muut julkisen terveydenhuollon palveluntuottajaorganisaatiot ja yksityiset yritykset, joiden rooli todennäköisesti vahvistuu sote- ja maakuntauudistuksen avaamilla markkinoilla, Juvonen toteaa.

– Valinnanvapaus ja sen vahvistumista tukeva eettinen markkinointi voivat osaltaan tehostaa kilpailua ja parantaa palvelujen laatua, mutta kilpailun tulee olla reilua.

Ohjeiston toimeenpanosta vastaa alkuvaiheessa Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n uusi hallitus. HäSa

Päivän lehti

26.2.2020