Kanta-Häme

Terveyshyötymalli ei nakerra muistisairaiden palveluita

Muistisairaiden etuja valvova Kanta-Hämeen Muistiyhdistys on ollut huolissaan Hämeenlinnassa syksyllä perusterveydenhuollossa aloittaneen terveyshyötymallin vaikutuksista.

Pelkona on, että muistipalvelut olisi häivytetty vaivihkaa, kun moni- ja pitkäaikaissairaita varten koottu moniammatillinen tiimi syksyllä aloitti toimintansa. Samaa huolta ovat kantaneet myös muistisairaiden omaiset.

Pääterveysasemalla toimineen muistihoitajan lähtö on niin ikään herättänyt huolta. Sekä omaiset että muistiyhdistyksen väki ovat kummastelleet, mikä on tämän jälkeen pääterveysasemalla toimineen ja yli 75-vuotiaita palvelleen muistipoliklinikan kohtalo.

– Perusterveydenhuollon muistipoliklinikalla ei ole tällä hetkellä koulutettua muistihoitajaa ollenkaan, kuten kaikissa muissa Kanta-Hämeen kunnissa on. Vanhuspalvelulain mukaan kuntien on huolehdittava, että iäkkäät saavat tarvitsemiaan palveluja. Kaikki lain kohdat eivät ole kunnossa Hämeenlinnan perusterveydenhuollossa, sanoo aluekoordinaattori Pirkko Lehtonen muistiyhdistyksestä.

Millaisia vaikutuksia terveyshyötymallilla on muistisairaiden hoitoon, palvelupäällikkö Lilli Väisänen?

– Muistisairaiden hoito jatkuu perusterveydenhuollossa ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Asiakkaat ohjautuvat sinne ammattilaisen lähetteellä, muistisairaat ovat yksi ryhmä. Muistisairaita varten siellä toimii geriatri, mutta myös sairaanhoitaja, joka tietää miten muistisairaita hoidetaan.

Toimiiko yksikössä edelleen muistihoitaja?

– Henkilövaihdos on ollut. Edellinen hoitaja oli saanut muistihoidon lisäkoulutusta. Nykyisillä, tätä työtä tekevillä henkilöillä on pitkäaikainen kokemus sairaanhoitajan työstä, ikäihmisten hoidosta, mutta myös koulutusta muistisairaiden hoidosta.

Ihmiset ovat kantaneet huolta siitä, että pelkästään muistisairaiden asioihin paneutuneet hoitajat hoitavat jatkossa myös muiden asiakkaiden asioita. Tämän pelätään heikentävän muistisairaille tarjottuja palveluita. Ovatko nämä pelot perusteltuja?

– Nämä ovat huhuja, niille ei ole näyttöä. Muistisairaat ohjautuvat terveyshyötypalvelun piiriin terveysasemilta. Uuden systeemin kautta he saavat myös muita palveluita, sillä ihminen nähdään täällä paljon muutakin kuin pelkkänä muistisairaana. Heillä on käytettävissään muistilääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi fysioterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja tai mikä tarve nyt sitten muistisairaalla tai hänen perheellään on.

Eli huhut ja puheet heikennyksistä eivät pidä paikkaansa?

– Eivät pidä. Terveyshyötypalvelu on ollut syksyn ajan toiminnassa ja nyt se laajenee normaaliksi toiminnaksi. Terveyshyötymallin kautta asiakas saa hoitovastaavan. Jokaiselle asiakkaalle tehdään terveys- ja hoitosuunnitelma.

Puhutaanko muistipoliklinikasta enää terveyshyötymallin yhteydessä?

– Periaatteessa se on fuusioitunut terveyshyötypalveluun. Muistipoliklinikka-nimeä ei varsinaisesti enää käytetä.

Miksi asioista ei ole tiedotettu, vaikka huhut liikkuvat?

– Ajatuksena on, että keväällä pidämme avointen ovien päivän. Muistiyhdistyksen kanssa teemme yhteistyötä, kun tarkentuu, mitä tämä uusi palvelu asiakkaiden näkökulmasta tarkoittaa. Olemme kaupungin viestintäyksikön kanssa miettineet, missä vaiheessa valmista mallia ryhdytään esittelemään kuntalaisille, ettei hämmennetä kuntalaisia keskeneräisellä. Muistisairaan hoito ei ole muuttunut olennaisesti, siksi ei ole tiedotettu. (HäSa)

Päivän lehti

23.10.2020

Fingerpori

comic