Kanta-Häme

Terveyskeskuksesta tulee osa palvelutuotantoa

Kaupunginhallitus pohtii Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksen alasajoa. Konsultit esittävät, että uudistus tapahtuisi jo vuodenvaihteessa.

Tällöin terveyspalveluista tulisi osa kaupungin omaa palvelutuotantoa.

Henkilöstölle tämä merkitsee siirtoa kaupungin leipiin. Palvelussuhteen ehtoihin siirrolla ei esityksen mukaan ole vaikutuksia.

Terveyskeskuksen potilaille muutoksella ei pitäisi olla merkitystä, sillä toiminta jatkuu edelleen kaksikanavaisena.

Monisairaille, paljon palveluita tarvitseville, on tarjolla oma terveyshyötykanavansa. Satunnaisesti terveyspalveluita käyttävät ohjautuvat yhä episodikanavan palveluihin.

Konsultit esittivät

Kaupunginhallituksen päätös pohtia toimintamallia pohjautuu konsulttien ehdotukseen. Konsulttityö pyrki ratkaisemaan terveyskeskusliikelaitoksen johtamisjärjestelmän ongelmia.

Kaupunginjohtaja Timo Kenakkalan mukaan tavoitteena on myös valmistaa terveyspalveluita sote-uudistuksen luomaan uuteen tilanteeseen ja lisääntyvään seutuyhteistyöhön.

Päätös ei ollut yksimielinen. Pro Hämeenlinnan edustajat ovat valmiita siihen, että perusterveydenhuollosta kehitetään sote-uudistuksen vaatimuksia vastaava moderni tuotantoyksikkö.

Konsulttityön tuloksia pitäisi kuitenkin Pron edustajien mukaan käsitellä yhdessä tilaaja- ja tuottajayksiköiden kanssa ennen jatkotoimista päättämistä. Hallituksessa hyväksyttiin silti kaupunginjohtaja Timo Kenakkalan esitys, että asiaa ryhdytään valmistelemaan äänin 6-4.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) huomauttaa, että tilaajien ja tuottajien kuuleminen on itsestäänselvyys.

Luottamuspula

Jos konsulttien ehdotus hyväksytään, se merkitsee liikelaitoksen johtokunnan lakkauttamista. Myös toimitusjohtajan vakanssi lakkautetaan, mutta nykyiselle toimitusjohtajalle Risto Mäkiselle tarjotaan muita tehtäviä kaupungin organisaatiosta.

Myös tilaajapuolella toimineen tilaajaylilääkärin Markku Nurmikarin toimenkuvaan on odotettavissa muutoksia. Hän on tavallaan toiminut sekä tilaajana että tuottajana, koska on työskennellyt tilaajapäällikkönä ja kaupungin järjestämän terveyden- ja sairaanhoidon vastaavana ylilääkärinä.

Organisaatiomuutokseen vaikuttaa paitsi tulossa oleva sote-uudistus myös pitkä luottamuspula Terveyspalvelut-liikelaitoksen ja tilaajaorganisaation välillä.

Palvelusopimuksen sisällöstä ei ole päästy yksimielisyyteen useaan vuoteen. Sitä on palloteltu liikelaitoksen johtokunnan ja kaupunginhallituksen välillä.

Negatiivinen kierre

Johtamisroolit ovat olleet selkiytymättömät niin tilaaja- kuin tuottajapuolellakin. Myös liikelaitoksen johtokunta on ollut oudossa välikädessä.

Konsulttien mukaan: ”Tilaaja-tuottajamallin toimivuuden edellyttämä vuorovaikutus, arvostava asenne, kuuleminen ja kuuntelu sekä aito ja avoin yhteistyö ovat negatiivisessa kierteessä.”

Toinen lainaus konsulttiyhtiö Broad Scope Management Consultingin raportista: ”Toimintakulttuuriin vähitellen juurtunut ja voimavaroja kuluttava luottamuspula heijastuu yhä voimakkaammin ja laajemmin koko kaupungin johtamiseen.”

Muutoksen yksityiskohtia ja käytännön toteutusta ryhdytään suunnittelemaan viimeistään elokuussa.

Kenakkalan mukaan muutoksen lopullinen muoto ei välttämättä ole suoraan konsulttiesityksestä. Aikataulussakaan ei ehkä ehditä vuodenvaihteeseen, joka oli konsulttien esitys.

Terveyspalvelujen henkilökunnalle tiedotettiin mahdollisista muutoksista tiistaiaamuna. (HäSa)