Kanta-Häme

Terveyskeskus sähköistyy

Hämeenlinnan terveyskeskuksen Sitra-hanke etenee vauhdikkaasti.

Kaupunki esitteli keskiviikkona uuden sähköisen palvelun, jonka avulla kuka tahansa hämeenlinnalainen voi tehdä netissä itse sähköisen terveystarkastuksen.

Kirjautumalla ja vastaamalla muutamiin peruskysymyksiin terveydentilastaan ja elämäntavoistaan palvelu kertoo, millaisia riskejä henkilöllä on sairastua esimerkiksi diabetekseen, sepelvaltimotautiin, aivohalvaukseen tai vaikkapa joihinkin syöpiin.

Palvelu antaa myös arvion odotettavissa olevasta eliniästä.

Sähköiseen terveystarkastuspalveluun kuuluu myös terveysvalmennus, jonka avulla omia heikkouksiaan voi koettaa parantaa. Saatavilla on liikuntaan, ravintoon, alkoholinkäytön ja painonhallintaan, uneen, tupakoinnin lopettamiseen sekä henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä harjoitusohjelmia.

Lääkäritieto jakoon

Hämeenlinnan uudistus on osa laajempaa terveyspalveluiden muutosta, jossa painopiste siirtyy ennaltaehkäiseviin toimiin. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Tavoitteena on, että jatkossa kuntalaiset voivat itse ratkaista suuren osan terveyteensä liittyvistä asioista. Samalla kiireellisesti palveluja tarvitsevien hoitoon pääsy nopeutuu.

– Asiakas saa käyttöönsä sitä lääketieteellistä tietämystä, joka nyt on lääkärin päässä. Siten hän voi itse arvioida ongelmansa syytä ja hoitovaihtoehtoja sekä saada analyyseja terveydentilastaan ja mittaustuloksistaan, kiteyttää palvelun ytimen Hämeenlinnan terveyspalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtaja Risto Mäkinen.

Ensi syksystä lähtien hämeenlinnalaisten käytössä ovat terveystarkastuksen lisäksi älykkäät hoidontarpeen arviointilomakkeet, omien terveystietojen sähköinen tallennus sekä tutkittuun tietoon perustuva palaute yksilölliseen terveystilanteeseen.

– Asiakas voi kirjata oireensa itse ja yksilöllinen vastaus riippuu aina omasta tilanteesta, sillä taustalla on älykäs logiikka. Jos tilanne jää huolettamaan, tiedot voi siirtää myös hoitotiimin käyttöön, joka pääsee nykyistä nopeammin ratkomaan asiaa, kertovat palvelusuunnittelijat Jari Numminen ja Ilona Rönkkö.

Pakko ajaa muutosta

Mäkisen mukaan terveyspalvelujen sähköistyminen on vääjäämätön muutos, vaikkei se koskaan täysin korvaa henkilökohtaisia vastaanottoja.

– Emme kuvittele, että kaikki asiat hoituvat sähköisesti tai kaikki asiakkaat käyttävät sähköisiä palveluja. Ammattilaisten tekemällä työllä emme kuitenkaan pysty vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen. Meidän on pakko muuttua, Mäkinen sanoo.

Jo nyt useimmat hakevat terveyteen liittyvää tietoa netistä ennen kuin menevät lääkäriin.

– Hämeenlinnassa kehitetään tähän tarpeeseen mietittyä, yleistettävää ja järjestelmätoimittajasta riippumatonta palvelukokonaisuutta, joka auttaa hoitamaan terveyteen liittymää ongelmaa omatoimisesti ja tarvittaessa opastaa palveluihin, kertoo Osmo Saarelma palvelun sisällön tuottavasta Kustannus Oy Duodecimista. (HäSa)