Kanta-Häme

Terveyskeskusmaksun poistamiseen liittyy monta muttaa

Terveyskeskusmaksun mahdolliseen poistamiseen yksittäisessä kunnassa liittyy monenlaisia ongelmia. Kuten se, että vuodesta 2014 alkaen ihmisillä on mahdollisuus hakeutua minkä terveyskeskuksen asiakkaaksi tahansa.

Voi olettaa, että tämän jälkeen se terveyskeskus, joka ei peri maksua, muodostuu muita suositummaksi. Se ei välttämättä ole hyvä asia, jos keskuksella on täysi työ omankin kunnan potilaiden hoitamisessa.

Sekään ei paljon auta asiaa, jos terveyskeskusmaksu poistettaisiin vain oman kunnan asukkailta ja säilytettäisiin muilla. Tässä tapauksessa pitäisi säilyttää laskutusta varten tarvittavat työt ja järjestelyt, mikä taas vähentäisi saavutettavia säästöjä.

Demareilta valtuustoaloite

Muun muassa tällaisia seikkoja tuli esiin, kun Janakkalassa selvitettiin niitä vaikutuksia, joita terveyskeskusmaksun poistamisella voisi olla. Selvitystä on pyytänyt sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä, joka jätti asiasta valtuustoaloitteen joulukuussa.

Janakkala on perinyt terveyskeskusmaksua vuodesta 1999 alkaen. Valtioneuvoston päätös antoi kunnille vuonna 1993 mahdollisuuden periä maksun terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käymisestä – sitä ennen kaikki terveyskeskukset tarjosivat kuntalaisille maksutonta hoitoa.

Janakkala sai terveyskeskusmaksuista viime vuonna tuloa 138 800 euroa. Hallinnollisten kulujen osuus siitä oli noin 10 prosenttia.

Henkilöstöltä kuluu aikaa terveyskeskusmaksun sekä päivystys-, laboratorio- ja röntgenmaksujen laskuttamiseen 3 tuntia 20 minuuttia viikossa. Aikaa ei kulu Janakkalassa tämän enempää, koska laskutus tehdään muun ilmoittautumisen yhteydessä.

Aikaa voidaan säästää enemmän siinä tapauksessa, jos terveyskeskusmaksun luopumisen yhteydessä siirrytään itseilmoittautumisjärjestelmään.

Ryhmien erottelu ongelmallista

Selvityksen mukaan esimerkiksi työttömien ja pienituloisten vapauttaminen terveyskeskusmaksusta olisi ongelmallista tietosuojan takia. Minkäänlainen ihmisten tulotietojen ”joukkoluovuttaminen” terveysasemille ei ole mahdollista.

Lisäksi erityisryhmien erottelu lisäisi hallinnollista työtä ja lisäisi sitä kautta kuluja.

Janakkalan ja Hattulan terveysjaosto päätti tiistaina antaa selvityksen terveyskeskusmaksun poistamisen vaikutuksia koskevaan valtuustoaloitteeseen. Asia menee vielä kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi. (HäSa)

Menot