Kanta-Häme

Terveyskeskussairaalat yhteistyöhön?

Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan terveyskeskussairaalat voisivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä. Yksi tapa olisi se, että potilaita ohjattaisiin näiden kuntien terveyskeskussairaaloihin ja Ilveskodin kuntoutukseen potilaan kotikunnasta riippumatta.

Tavoite yhteistyön lisäämisestä on tullut esiin kuntien yhteisessä seutuselvityksessä.

– Asiaa on tähän asti valmisteltu seudun kuntien virkamiesten valmisteluryhmässä. Nyt haluamme nostaa tämän asian myös päättäjien käsiteltäväksi. Päättäjät voivat siis ottaa kantaa, jatketaanko yhteistyön valmistelua, sanoo Hämeenlinnan tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari.

Hämeenlinnan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan (tetolan) listalla asia on ensi tiistaina. Nurmikari esittää, että lautakunta tekisi Hämeenlinnan osalta periaatepäätöksen siitä, että yhteistyön valmistelua voidaan jatkaa. Lisäksi lautakunta esittäisi Janakkalan ja Hattulan perusturvalautakunnille sekä kuntien yhteistoiminta-alueelle yhteistoiminnan tiivistämistä ja konkretisoimista.

Ylikuormitusta ja vajaakäyttöä

Yhteistyöllä voitaisiin esimerkiksi tasoittaa potilaspaineita eri yksiköissä. Nykyään Hämeenlinnan Vanajaveden sairaalassa potilasmäärä ylittää välillä paikkamäärän, kun taas Hattulassa terveyskeskussairaala on ajoittain vajaakäytössä.

Janakkalan sairaalan käytön taas odotetaan vähenevän siinä vaiheessa, kun uusi palvelutalo valmistuu Turengin Kyteriin ensi vuonna.

Yhteistyö voisi nopeuttaa potilaiden siirtymistä keskussairaalasta jatkohoitopaikkaan. Etuna olisi sekin, että Vanajaveden sairaalan erikoislääkärit voisivat hoitaa myös Janakkalan ja Hattulan potilaita.

Terveyskeskusosasto keskussairaalaan?

Nurmikari kertoo, että viranhaltijaryhmä on jo miettinyt erilaisia, vaihtoehtoisia malleja siitä, minkälainen uudenlainen malli terveyskeskussairaaloista voitaisiin synnyttää. Yksi vaihtoehto on sekin, että seudullinen malli muodostetaan nykyisten sairaalayksiköiden pohjalta.

Toisaalta voisi tutkia sitä, voisiko perusterveydenhuollon osastohoitoa antaa myös keskussairaalassa esimerkiksi niin, että keskussairaalassa olisi yksi perusterveydenhuollon sairaalaosasto. Terveyskeskussairaalat voisivat myös nykyistä enemmän erikoistua erilaisiin asioihin. Varsinkin dementiahoidolle on koko ajan enemmän tarvetta. (HäSa)