Kanta-Häme

Teuron vanhan sahan maaperän kunnostus alkaa

Teuron vanhalla saha-alueella aloitetaan pilaantuneen maaperän kunnostus elo-syyskuun vaihteessa. Työn on määrä valmistua viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Kunnostuksen kustannusarvio on noin 660 000 euroa. Hämeenlinnan kaupungin osuus on 150 000 ja Hämeen ely-keskuksen 510 000 euroa. Kunnostushankkeen urakkaneuvottelut ovat vielä kesken.

Kunnostuksella poistetaan saha-alueen aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan mukaisesti.

Maaperän kunnostus toteutetaan osittaisena massanvaihtona. Alueelle tulee lisäksi kaivurajoitteita. Yleistä uimarantaa ei ole tarvetta kunnostaa eikä sen käyttöä rajoittaa. Saha-alueelta poistetaan lähes 10 000 tonnia eli 500 kasettiautollista kloorifenoleilla, dioksiineilla ja furaaneilla pilaantunutta tai jätettä sisältävää maata. Tilalle tuodaan vastaava määrä puhdasta maa-ainesta. Alueen teiden käyttöä joudutaan rajoittamaan runsaan raskaan liikenteen vuoksi.

Maaperä kunnostetaan valtion jätehuoltotyönä, osapuolina ovat Hämeen ely-keskus ja Hämeenlinnan kaupunki. Hankkeen tilaajana toimii Hämeen ely-keskus ja rakennuttajana Pirkanmaan ely-keskus.

Hämeen ely-keskus on kunnostanut vuosittain valtion jätehuoltotyönä keskimäärin yhden kohteen. Tänä vuonna valtion jätehuoltotyönä on jo toteutettu Orimattilan akkualueen jälkikunnostus. Teuron saha-kunnostuksen jälkeen toteutetaan loppuvuodesta 2013 Hartolan Kalhon kyllästämön maaperäkunnostus. (HäSa)

Päivän lehti

3.6.2020