Kanta-Häme

Teuronjoen Jokelankosken mittapato on kunnostettu

Teuronjoki saa alkunsa Hämeenlinnan Lammin ja Hollolan Hämeenkosken rajalla sijaitsevasta Pääjärvestä. Kuva: Juho Peltoniemi, arkisto

Teuronjoessa sijaitseva Hollolan Jokelankosken betoninen mittapato on kunnostettu joulukuussa.

Pato kunnostettiin, koska sen vuotaminen on vaikeuttanut virtaamamittauksia. Jokelankosken mittapato ja virtaamatulokset ovat osa valtakunnallista hydrologista seurantaa, joka palvelee esimerkiksi tulvariskien hallintaa ja ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointia.

Teuronjoessa elää ja lisääntyy taimenkanta, joten kunnostustyön yhteydessä loivennettiin padon alapuolista luiskaa, joka jatkossa mahdollistaa kalankulun padon ohi.

Teuronjoki saa alkunsa Hämeenlinnan Lammin ja Hollolan Hämeenkosken rajalla sijaitsevasta Pääjärvestä. Joki virtaa Kärkölän läpi laskien Mommilanjärveen Hämeenlinnan ja Hausjärven rajalla.

Tie- ja vesirakennushallituksen hydrologinen toimisto rakensi betonisen padon vuonna 1970 virtaamamittauksia varten.

Mittapato on valtion rakenne, jonka omistaa nykyisin Etelä-Pohjanmaan ely-keskus. Ely-keskus on vastannut kunnostustöiden suunnittelusta ja urakoinnista on vastannut Keski-Suomen Rakennus-Purku Oy. Urakan kokonaiskustannukset olivat yhteensä 8 000 euroa.

 

 

Päivän lehti

7.8.2020