Kanta-Häme

Tiesota käynnistyi Sipiläntiellä Riihimäellä

Kernaalan ja Riuttan asukkaat vaativat Riihimäen kaupunkia perumaan Sipiläntielle jätetyn yksityistietoimitushakemuksen. Kaupungin pitäisi ottaa tie ylläpidettäväkseen.

– Jos meidän pitää perustaa tiekunta ja ylläpitää 3 000 päivittäin läpiajavalle autolle tietä, olemme valmiit pistämään tien poikki, toteaa Sipiläntiehen liittyvän Kernaalantien tiekunnan puheenjohtaja Sauli Heino.

Kaupungin virkamiehet perustelevat hakemustaan lakipykäliin nojaten. Kaupunki on ylläpitänyt Sipiläntietä 20 vuotta ja aikoo nyt selkiyttää tilanteen.

– Riihimäen yksityisteiden avustus ja hoito on ollut hyvin sekavaa. Nyt järjestelmään haetaan yhdenvertaisuutta ja samalla aktivoidaan tiekuntien toiminta, selittää tekninen johtaja Jouko Lehtonen.

Kaupunki on muuttamassa yksityisteiden kunnossapitoavustusjärjestelmäänsä. Kaikki yksityistiet luokitellaan. Ne voivat hakea tien ylläpitoon kaupungin avustusta, joka myönnetään luokituksen perusteella.

Yhtenäinen järjestelmä edellyttää, että olemassa olevat tiekunnat toimivat ja perustetaan tiekunnat yksityisteille, joista se puuttuu.

Sipiläntie ei ole ainoa yksityistie, jolta tiekunta on puuttunut. Sipiläntien kaltainen, mutta maanomistukseltaan yksinkertaisempi on ainakin Punkantie.

Kaupunki on kohdellut vilkasta läpikulkutietä katuna. Sipiläntie on Lopen suunnalta tärkeä sisääntulotie kaupunkiin.

Sipiläntie ei ole asemakaava-alueella eli se ei ole kaupungin ylläpidettävä katu. Tie ei myöskään ole valtion ylläpitämä maantie.

Riihimäen tekninen johtaja Jouko Lehtonen korostaa Sipiläntien olevan yksityistie, mutta käytöltään enemmän maantien kaltainen.

– Me tulemme keskustelemaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa mahdollisuudesta saada tie valtion yleiseksi tieksi.

Lehtonen toteaa että liikennemäärät ovat kaupungin kannalta peruste sille, että tiestä tulisi tehdä valtion ylläpitämä maantie.

Jos tie säilyy yksityistienä, Lehtonen sanoo, että kaupunki tulee solmimaan ylläpidosta hoitosopimuksen, jolla kunnostus ja hoito on kaupungin tehtävänä.

Tienpitovastuu pysyy yksityistiekunnalla, mutta kaupunki vastaa sopimuksen mukaan ylläpidosta.

Tiet, jotka eivät ole katuja tai yleisiä teitä, ovat yksityisteitä ja niillä pitää olla ylläpidosta vastaava tiehoitokunta.

Sipiläntien varrella on tusinan verran yksityisten kiinteistöjä, kaupungin ja H.G. Paloheimon maata. Tiekuntaan kuuluisivat myös Reunalantien, Kernaalantien ja Pirttitien varren noin 40 kiinteistöä, jotka käyttävät Sipiläntietä.

Sauli Heino ja Kernaalantien asukas Juhani Riutta pitävät kaupungin lupausta Sipiläntien ylläpidosta riittämättömänä. Kustannukset kyllä saattavat siirtyä tiekunnan harteilta, mutta oikeudellinen vastuu säilyy.

– Tiekunta vastaa ja korvaa, jos tiellä sattuu huonosta tien hoidosta johtuvia vakavia ympäristövahinkoja, liikenneonnettomuuksia tai vastaavaa, korostaa Sauli Heino.

Sipiläntien luonne ja käyttötarkoitus poikkeaa huomattavasti yksityisteille mielletystä.

Ongelmat juontavat 20 vuoden takaa, jolloin kolmosmoottoritie valmistui ja valtio muutti vanhan kolmostien seututie 130:ksi. Valtio lakkautti vuonna 1997 Sipiläntien maantien ja lopetti samalla ylläpidon, jota kaupunki alkoi hoitaa.

Valtio luovutti tien maapohjan kaupungille, mutta tietä ei tällöin lopetettu tai siirretty osaksi kaupungin katuverkkoa. Kaupunki lainhuudatti tien tilaksi vasta yli viisi vuotta myöhemmin. Tiealuetta ei kuitenkaan kaavoitettu kaduksi.

Kaupunki on aurannut ja kunnostanut Sipiläntietä parinkymmenen vuoden ajan. Nyt kaupunki sanoo, että tälle ei ole ollut lainmukaista velvoitetta.

Tien poikkeuksellisuutta korostaa, että tien käyttäjistä 95 prosenttia oikaisee tietä pitkin Lahdentieltä vanhalle kolmostielle ja kaupunkiin. Vuonna 2005 tehdyn kaupungin kasvusuuntavertailun mukaan tietä käytti 2 400 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Vuoteen 2035 tehdyn liikenneselvityksen mukaan ajoneuvoja kulkee 2 800 vuorokaudessa.

Liikenneselvityksessä Sipiläntie luokitellaan myös kaupungin tärkeimmäksi pääkokoojakaduksi eli seudulliseksi poikittaisyhteydeksi H.J. Elomaankadun, Uhkolankadun ja Kontiontien ohella.

Maanmittauslaitos pitää yksityistietoimituksen aloituskokouksen maanomistajille ensi viikolla. Toimitusinsinööri Olli Knuutilan mukaan liikkeelle lähdetään tietoimituksen suorittamisen tarpeellisuuden arvioinnista.

– Odotan työni pohjaksi kokoukseen yksityisiltä maanomistajilta ja kaupungilta heidän vaatimuksiaan tukevia perusteluja, selvityksiä ja pohjatietoja mahdollisimman laajasti. HÄSA

Päivän lehti

13.8.2020