Kanta-Häme

Tietojen salaus vain klikkauksen päässä

Väestörekisterikeskus ylläpitää järjestelmää, johon kerätään suomalaisten tiedot syntymäpaikkoineen, osoitteineen ja ammatteineen. Jokaisella kansalaisella on oikeus kieltää tietojensa luovutus väestötietojärjestelmästä suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimukseen sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Lisäksi jokaisella on oikeus kieltää yhteystietojensa luovuttaminen yhteys-, osoite- tai muuna vastaavana tietopalveluna sekä tietojensa luovutus asiakasrekisterin tai muun vastaavan rekisterin päivitystä varten.
 
Näin se  tehdään
Tietojensa salaamisen voi tehdä poikkeamalla maistraattiin, mutta sen voi hoitaa kätevästi myös tietokoneen ääressä menemällä Väestörekisterikeskuksen nettisivuille www.vrk.fi. Etusivun yläpalkista löytyy linkki Palvelut kansalaisille, josta aukeaa uusi sivu. Sen vasemmassa laidassa olevan listan alapäästä klikataan kohtaa Tarkasta tietosi ja sen jälkeen avautuvalla sivulla tekstiä Käynnistä tarkastus. Pienen odottelun jälkeen aukeaa sivu, jolla voi valita tunnistustavaksi mobiilivarmenteen, pankkitunnukset tai poliisin myöntämän sirullisen henkilökortin.
 
Tunnistuksen jälkeen pääsee syynäämään tietojaan. Sivulla Omien tietojen tarkastus on kohta, jossa lukee Näytä. Sitä klikkaamalla ilmestyy luettelo kaikista järjestelmässä olevista tiedoista. 
 
Sivun yläreunasta voi valita kohdan Ilmoita itse ja tästä aukeavalta sivulta sarakkeen Tietojen luovutuskiellot. Sitten vain valitaan rasti ruutuun -menetelmällä ne kohdat, jotka halutaan. Lopuksi klikataan Tarkasta ilmoitus, sen jälkeen Lähetä ja tiedot matkaavat paikalliseen maistraattiin.
 
Mitä ne  merkitsevät?
Suoramarkkinointikielto. Nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Muun muassa tieteelliseen kyselytutkimukseen tietoja voidaan luovuttaa kiellosta huolimatta.
 
Yhteystietojen luovutuskielto. Yhteystietoja ei luovuteta Väestörekisterikeskuksen Osoitepalvelussa tai muissa vastaavissa osoite- ja yhteystietopalveluissa, joissa hyödynnetään väestötietojärjestelmän tietoja.
 
Asiakasrekisterin päivityskielto. Tietoja ei luovuteta yrityksille, jotka päivittävät asiakasrekistereitään väestötietojärjestelmän tiedoilla (esimerkiksi lehtitalot). Pankeille ja vakuutusyhtiöille tiedot voidaan lain nojalla luovuttaa kiellosta huolimatta.
 
Henkilömatrikkelikielto. Tietoja ei luovuteta esimerkiksi oppilaitoksen entisistä oppilaista tai tietyn tutkinnon suorittaneista tehtävää matrikkelia varten.
 
Sukututkimuskielto. Tietoja ei luovuteta sukututkimustarkoituksiin.
 
Turvakielto. Jos henkilöllä on perusteltu syy epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattuna, maistraatti voi asianomaisen pyynnöstä määrätä, ettei kotikunta- tai osoitetietoja saa antaa väestötietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille. Maistraatti edellyttää turvakiellon hakijalta kirjallista, perusteltua pyyntöä tai ainakin käyntiä maistraatissa. Kun henkilöllä on turvakielto, hänen osoitettaan ei luovuteta useissa tapauksissa viranomaisillekaan.

Päivän lehti

24.11.2020

Fingerpori

comic