Kanta-Häme

Tietokone muistuttaa juttujen käsittelyajoista

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on ottanut käyttöön seurantajärjestelmän, joka muistuttaa valmistelijoita ja tuomareita, jos juttujen käsittely alkaa kestää liian pitkään.

Hallinto-oikeuden ylituomari Heikki Jukarainen kertoo, että oikeus määrittelee itse 274 asiaryhmälleen käsittelyn tavoiteajan. Kun määräaika alkaa lähestyä, jutusta vastaavan virkamiehen tietokoneen näytölle ilmestyy muistutus ja vielä toinenkin ennen kuin tavoiteaika umpeutuu. Myös tavoiteajan umpeutumisesta muistutetaan, jos juttu on yhä kesken.

Vastuuhenkilö ei voi kuitata muistutusta pois ennen kuin on hoitanut oman osuutensa asian käsittelystä. Näin estetään unohdukset.

Jukaraisen mukaan muistutukset ovat myös seurantaväline esimiehille.

Jos jollakulla on enemmän töitä kuin tämä ehtii tehdä, juttuja voidaan siirtää muille. Tällainen tilanne voi tulla eteen juttujen määrän, laajuuden ja monimutkaisuuden tai esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Seurantajärjestelmällä myös ennakoidaan tulevia lainmuutoksia, joiden perusteella maksettaisiin korvauksia myös hallinto- ja erityistuomioistuimissa liian kauan viipyneistä jutuista.

Lisäksi halintolainkäyttölakiin on tulossa muutos, jonka perusteella asiakkaan on saatava arvio oikeudenkäynnin kestosta.

Juttuja on priorisoitava

Heikki Jukarainen kertoo, että Lappeenrannan teknisessä yliopistossa kehitetty seurantajärjestelmä on ollut koekäytössä Helsingin hallinto-oikeudessa, korkeimmassa oikeudessa ja vakuutusoikeudessa. Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa sitä on käytetty kuusi viikkoa, joten omia kokemuksia ei vielä ole.

Jukarainen kertoo, että hallinto-oikeus joutuu asettamaan erilaiset jutut kiireellisyysjärjestykseen, saapumisjärjestyksessä niitä ei voida käsitellä.

– Parkkisakkovalitus ei ole kiireellinen, mutta esimerkiksi karkotuspäätöstä koskeva valitus on. Nopeimmillaan käsittelemme jälkimmäisen kaltaisen jutun välittömästi ja tarvittaessa määräämme toimeenpanokiellon, jotta asia ehditään tutkia kunnolla, hän kertoo.

Tavoiteaikajärjestelmässä kiireisimpiä ovat esimerkiksi mielenterveyspotilaiden pakkohoitomääräyksistä tehdyt valitukset, jotka pyritään käsittelemään kahdessa kuukaudessa. Pisimmillään kiireettömien juttujen tavoiteaika on yksi vuosi.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden juttujen keskimääräinen käsittelyaika oli viime vuonna 7,9 kuukautta eli aavistuksen verran vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ratkaistuja asioita oli 2784. HäSa)

Mainos

Uusimmat