Kanta-Häme

Tietotekniikka sekoittaa sairaalan hoitokuviot

Kardiologian osastonylilääkäri Markku Saksa tarkkailee Kanta-Hämeen keskussairaalassa neljältä tietokoneruudulta varjoainekuvauksen onnistumista. Tutkimuksen tulokset hän kirjaa Effica-potilastietojärjestelmään.

Paljon parjattu tietojärjestelmä jakaa mielipiteet. Osa lääkäreistä pitää sitä varsin kelvollisena apuvälineenä, osa ajanhukkana. Joidenkin mielestä hiiren klikkailu vie liikaa aikaa itse hoitotyöltä.

– Nyt joudun keskittymään enemmän tietokoneeseen ja olemaan selkä potilaaseen päin, Saksa sanoo.

Lääkäriliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan tietojärjestelmät stressaavat lääkäreitä aikaisempaa enemmän. Tutkimukseen haastateltiin 1705 lääkäriä vuosina 2006 ja 2010.

Haastatellut pitivät tietojärjestelmiä ongelmallisina varsinkin sairaaloissa. Tutkimusryhmä tuli siihen tulokseen, että lääkärin työ on julkisella sektorilla kuormittavampaa kuin yksityisellä. Tietojärjestelmien parantamiseen tulisi keskittyä etenkin sairaaloissa.

Uudistamistyö on hidasta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin on perustettu lääkäreiden työryhmä, joka pohtii parhaillaan, miten tietojärjestelmiä voitaisiin muuttaa käytännöllisemmiksi.

Ja kyllähän järjestelmässä onkin kehittämisen varaa, myönnetään sairaanhoitopiirin tietohallinto-osastolta.

– Perusongelma on se, että yksi tietojärjestelmä ei taivu sairaanhoitopiirin moniin eri toimintatapoihin ja erikoisaloihin, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Juhani Paavilainen sanoo.

Lisäksi sukupolvien välinen tietoteknisen osaamisen kuilu ei kuroudu yhdellä klikkauksella.

– Nuorempi sukupolvi on imenyt tietokonetaidot jo äidinmaidosta, KHSHP:n lääkintälaitetekniikan huoltopäällikkö Hannu Joensuu kuvailee.

Efficasta on lähiviikkoina luvassa uusi versio, mutta varsinaista uuden sukupolven päivitystä joudutaan odottamaan vielä useita vuosia.

Uusiutumisen hitaus johtuu siitä, että kokonaisuus on niin laaja. Arvion mukaan 60 prosenttia suomalaisista sairaanhoitopiireistä käyttää Efficaa.

Miksi sairaanhoitopiirit eivät vaihda Efficaa johonkin toiseen järjestelmään?

– Koko järjestelmän uusiminen on niin iso ja riskialtis hanke, ettei siihen ei helposti ryhdytä, vaikka rajaa jo lähestytään, Paavilainen sanoo.

Valtakunnan järjestelmässä viilaamista

Parhaillaan meneillään olevassa valtakunnallisessa KanTa-hankkeessa yritetään luoda sähköistä terveysarkistoa. Juhani Paavilainen ja Hannu Joensuu odottavat hankkeelta paljon.

– Tanskassa on arvioitu, että terveydenhuollon tuottavuus kasvoi lähes kuusi prosenttia kansallisen terveystietoarkiston ansiosta, Paavilainen vihjaa.

Arkistoa odotellessa painitaan Effican kimpussa.

Yksi tämän hetken suurimmista ongelmista on, että kaikki lääkintälaitteet eivät sovellu yhteen Effican kanssa. Sen vuoksi hoitohenkilökunta joutuu siirtämään tietoja Efficaan käsipelillä, ja se kasvattaa virheen riskiä.

Puolet lääkäreistä hermoilee tietokonetta

Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila on syyttänyt tietojärjestelmiä potilasturvallisuuden vaarantamisesta.

Esimerkiksi sähköisessä reseptissä ylimääräinen rivinvaihto aiheutti lääkkeen annostusohjeeseen ratkaisevan muutoksen. Sittemmin virhe on korjattu.

Halilan kritiikki viittaa kaksi vuotta sitten tehtyyn tutkimukseen, jossa lääkärit arvioivat potilastietojärjestelmien toimivuutta.

Tutkimuksessa lähes puolet sairaaloiden lääkäreistä ilmoitti tietojärjestelmän aiheuttaneen tai olleen lähellä aiheuttaa potilaalle vakavaa haittaa.

Lisäksi hitaasti tai epävarmasti toimivat tietojärjestelmät syövät aikaa.

– Arviolta noin 600 lääkäriä tuijottaa joka hetki tietokoneen tiimalasia, eli odottaa järjestelmän toimintaa, Hannu Halila kirjoittaa Lääkärilehden internetsivuilla.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Paavilainen ja Joensuu luottavat siihen, että valtakunnallisen tietojärjestelmän lastentaudit paranevat nopeasti.

(HäSa)

Mainos