Kanta-Häme

Tiilikadun kuntoutusyksikkö puhutti yhä Riihimäellä

Riihimäen valtuusto antoi koko Kanta-Hämeen yhteisen linjan mukaisen lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta. Esitys yhdestä yhteisestä sote-alueesta sekä kolmesta perustason alueen mallista ei herättänyt valtuustossa juuri keskustelua.

Valtuusto äityi sen sijaan puimaan päihdekuntoutusta, turvallisuussuunnitelmaa sekä Räätykänmäen asemakaavan muutosta.

Valmistelu ala-arvoista

Vaikka Tiilikadun kuntoutusyksikön rakennus valmistuu jo neljän kuukauden kuluttua, päihdekuntoutujien uuden kuntoutusta ja ympärivuorokautista asumista antavan yksikön valmistelu kuumensi tunteita Riihimäen valtuustossa.

Kaupunginhallitus on jo perustanut yksikköön tarvittavat toimet, mutta valtuuston perustettavaksi jäi johtajan virka. Virka perustettiin yksimielisesti.

Kokoomuksen Eija Aittola arvosteli virkojen perustamista tilanteessa, jossa kuntoutusyksiköltä puuttuu toimintasuunnitelma ja jopa toiminnan kustannusarvio. Aittola korosti, että kuntoutusta antaneen Koivukodin henkilöstö olisi pitänyt siirtää Tiilikadulle.

Liikkeenluovutus vai ei

– Oikeudessa ilmeisesti ratkaistaan, onko kyseessä liikkeenluovutus, jolloin henkilöstön pitäisi siirtyä toiminnan mukana, Aittola painotti.

Pitkän keskustelun aikana Kari Vilkman (sd.) totesi työsopimuslain mukaan liikkeenluovutuksessa siirtyvän toiminnallisen kokonaisuuden eli henkilökunnan, koneiden, laitteiden ja rakennusmassojen.

– Jos kyse on vain henkilökunnan siirtymisestä, riitautus tuskin kestää oikeudessa, Vilkman totesi.

Liikkeenluovutus jäyti myös kristillisdemokraattien Ismo Portinia, joka arvosteli jyrkästi koko valmisteluprosessia. Hän ihmetteli erityisesti päätöksenteon kiirehtimistä nyt, kun koko asiaa on valmisteltu kahdeksan vuotta.

– Ihmiset päättävät aikatauluista, ihmiset päättävät Koivukotisäätiön kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta, joten kiireestä puhuminen on merkillistä.

Portin ihmetteli myös, miksei Koivukodissa työskentelevien lähihoitajien ammattitaito riittäisi kuntoutuksen antamiseen Tiilikadulla. Heillä on vuosien kokemus ja asiakkaiden tuntemus vahvuutenaan.

Räätykänmäkeen lisää taloja

Räätykänmäen asemakaavan muutos onnistui vasta kahden äänestyksen jälkeen. Mikko Lund (sd.) olisi palauttanut asian valmisteluun, mutta esitys hävisi äänin 3–39. Asemakaava hyväksyttiin äänin 36–6.

Kuusi uutta omakotitonttia tuovaa kaavaa arvosteltiin luonnonsuojelun vastaiseksi ja pohjavesiä vaarantavaksi. Lisäksi arvosteltiin kaavaa, joka ottaa Räätykänmäen viher- ja virkistysaluetta asumiskäyttöön.

Kaupungin turvallisuussuunnitelma kirvoitti keskustelun sekä nuorison päihteiden käytöstä että vanhusten turvattomuudesta kodeissaan ennen kuin suunnitelma hyväksyttiin, mutta lähetettiin lausuntokierrokselle. Kari Vilkmanin aloitteesta suunnitelman pohjalta vuosittain laadittava toimintaohjelma esitetään valtuustolle keskusteltavaksi. (HäSa)