fbpx
Kanta-Häme Hämeenlinna

Mahdollisen jääviyden selvittely kuumentaa tunteita: Juha Isosuo harkitsee oikeustoimia

"Saattaa olla, että asia täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit", Isosuo kirjoittaa kirjelmässään Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle.
Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja kirjoitti kaupunginhallitukselle, että hän harkitsee "oikeudellisia toimenpiteitä aiheettomasta julkisesta selvityspyynnöstä". Arkistokuva: Esko Tuovinen

Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo jatkoi maanantaina puolustautumista hänestä jääviysepäilyjä esittäneitä perussuomalaisia vastaan. Hän harkitsee jopa oikeustoimia “täysin turhaksi” katsomansa prosessin vuoksi.

– Harkitsen oikeudellisia toimenpiteitä aiheettomasta julkisesta selvityspyynnöstä. Saattaa olla, että asia täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit, Isosuo kirjoittaa eiliseen maanantai-illan kaupunginhallituksen kokoukseen lähettämässään tekstissä.

Kokouksen jälkeen hän kertoi Hämeen Sanomien haastattelussa harkitsevansa toimia ja seuraavansa tilannetta.

Katsotko siis, että kunniaasi on loukattu?

– En vielä. Mutta se saattaa tulla eteen, jos paljastuu paremmin, että tutkintapyyntö on tietoisesti tehty vain siksi että saadaan minut huonoon valoon.

Lulu Ranne: “Kyllähän täällä herkkähipiäisiä on.”

Isosuo selvitti kaupunginhallitukselle näkemyksiään selvityspyynnöstä, jota tarkastuslautakunta käsitteli viime viikolla perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteesta. Lautakunta päätti torstaina yksimielisesti tilata tarkastuksen kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO:lta.

Perussuomalaisten pyynnön lautakunta lähetti kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Kaupungin tarkastuspäällikkö Annastiina Vilenius-Hubbard kertoi maanantaina, ettei toimeksiantoa BDO:lle ole vielä tehty. Hänen mukaansa asiasta keskustellaan vielä lautakunnan kanssa.

Selvityspyynnön mukaan Isosuo olisi ollut jäävi osallistumaan kaupungin ja Lehto Groupin välisten sopimusten valmisteluun tai käsittelyyn, koska hänen veljensä toimii Lehdon hankintajohtajana.

Ryhmä myös pyysi lautakuntaa selvittämään, onko linja-autoaseman korttelin tontinluovutuskilpailu toteutettu asianmukaisesti ja puolueettomasti, koska Isosuo ei jäävännyt itseään kilpailun tuomaristossa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja kaupunginhallituksen jäsen Lulu Ranne sanoo Isosuon oikeustoimien harkinnasta, että tällä on “oikeus touhuta mitä touhuaa”.

– Kyllähän täällä herkkähipiäisiä on. Mutta jääviysasiat pitäisi ottaa täälläkin riittävän vakavasti eikä ottaa hernettä nokkaan, kun kysellään menikö ihan putkeen.

Isosuo: “Tarkastuslautakunta ei voi ratkaista kysymystä esteellisyydestä”

Isosuo kirjoittaa, että selvityspyyntö on tehty “ilmeisen tarkoitushakuisella tavalla”. Hän perustelee näkemystään kolmella seikalla:

Esteellisyysväittämä olisi Isosuon mukaan helposti tarkistettavissa julkisista lähteistä, eikä hänen veljensä ole yhtiössä määräävässä asemassa.

Toiseksi tarkastuslautakunnalla ei ole Isosuon mukaan “minkäänlaista toimivaltaa ratkaista asiaa”.

– Se voi korkeintaan esittää perustellun mielipiteen asiasta, mutta se ei voi ratkaista kysymystä mahdollisesta esteellisyydestä.

Kolmas Isosuon perustelu on, että selvityspyyntö on tehty allekirjoittamattomalla sähköpostin liitteellä. Allekirjoittajana on perussuomalaisten valtuustoryhmä.

– Mikään valtuustoryhmä ei ole oikeudellisesti toimivaltainen osapuoli missään hallinto-oikeudellisessa prosessissa, Isosuo kirjoittaa.

Isosuo ei hyväksy selvityspyynnön nimettömyyttä

Isosuo kirjoittaa vaativansa, että “kaikissa asiaan liittyvissä käsittelyvaiheissa mainitaan nimeltä kaikki ne henkilöt, jotka asiaan liittyvät”. Tämän hän katsoo olevan “erityisen tärkeää oman ja muiden asiaan liittyvien henkilöiden oikeusturvan kannalta”.

– Jos jotkut lähtevät syyttämään eivätkä edes kirjaa ketkä osallistuvat, se on minusta vähintään epäreilua, vaikka periaatteessa ryhmän nimet tiedossa ovatkin. Ei tämä ole mikään pimeästi tehty kantelu, Isosuo sanoo haastattelussa.

Lulu Ranne kuittaa nimivaatimuksen sillä, että valtuustoryhmän kokoonpano on yleisesti tiedossa ja että koko ryhmä on selvityspyynnön takana.

– Tietenkin kokoomuslaisen on helppo sanoa, että tämä on vain politiikkaa. Teimme arviomme täysin hallinto- ja hankintalain perusteella, Ranne sanoo.

– Olisi ollut moraalitonta jos olisimme olleet hiljaa. On täysin käsittämättömänä, että Isosuo ottaa nyt niin kauheasti kantaa tähän asiaan.

– Tietenkin kokoomuslaisen on helppo sanoa, että tämä on vain politiikkaa, vastaa perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Lulu Ranne Juha Isosuon näkemykseen selvityspyynnön tarkoitushakuisuudesta. Arkistokuva: Pekka Rautiainen

Mahdollinen jääviys voisi mennä hallinto-oikeuteen kaavavalituksen kautta

Tilintarkastajan on kuntalain mukaan tarkastettava myös, onko kunnan hallintoa hoidettu lain mukaisesti ja onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Jos esteellisyyttä tarkastellaan puhtaasti oikeudellisena kysymyksenä, niitä voi ratkaista Isosuon mukaan vain hallinto-oikeus ja viime kädessä korkein hallinto-oikeus.

– Ei jääviyssäädösten lopullista tulkintaa pysty tekemään kukaan muu varmuudella, ei lautakunta eikä valtuustokaan.

Hallinto-oikeuteen Isosuon mahdollinen jääviys voisi mennä esimerkiksi silloin, jos valtuuston joulukuussa hyväksymästä Rantatorin kaavasta tehtäisiin epäillyn muotovirheen perusteella valitus.

Lulu Ranne puolustaa tarkastuslautakunnan teettämää selvitystä.

– Sillä on oikeus tarkastaa menneitä ja nykyisiä prosesseja. Jos ei tarkastuslautakunta, kaupungin oma tarkastustoimi, selvitä, niin minkä tahon sitten pitäisi?

Isosuo: “En ole saanut yhtiöstä edes joulukorttia.”

Itse esteellisyysväittämästä Isosuo toistaa ja laventaa viime perjantaina kertomaansa: hänen veljensä ei ole sellaisessa asemassa Lehto Groupilla, että hallintolaissa kuvattu esteellisyys toteutuisi.

– Minulla ei ole eikä ole ollut mitään muuta yhteyttä Lehto Group Oyj:hin. En ole saanut yhtiöstä edes joulukorttia, saati sitten muutakaan huomiota, hän kirjoittaa.

Isosuo nostaa esiin myös selvityspyynnössä viitatun hallintolain “yleisjääviyspykälän”, jonka mukaan virkamies on esteellinen “jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu”.

– Pykälä ei ole mikään “varaventtiili” siihen tilanteeseen, etteivät muut pykälässä tarkoitetut kohdat sovellu asiaan. Tulkinta edellyttää aina oikeudellista harkintaa.HäSa

Lue myös: Tekeillä selvitys: oliko apulaiskaupunginjohtaja Isosuo esteellinen Lehto Groupin voittamassa kilvassa? (13.12.2019 )

Korjattu Lulu Ranteen titteli kello 19.10.

Menot