Kanta-Häme

Tilastot eivät kerro työllistyneiden asemaa

Esimerkiksi Aalto-yliopistosta valmistuneet miehet ja naiset työllistyvät tilastojen mukaan kutakuinkin yhtä hyvin.

– Aalto-yliopistossa opiskellaan useita eri aloja, kuten tekniikkaa, taidetta ja kauppatieteitä, eivätkä alat ole keskenään identtiset. Huimia eroja työllistymisessä ei kuitenkaan ole, sanoo oppimispalveluiden päällikkö Eija Zitting.

Tilastot eivät kerro, ovatko työsuhteet vakinaisia tai ovatko työpaikat esimiestehtäviä vai muita.

– Seuraamme tässä tilastokeskuksen mittaria, joka kertoo vain sen, onko henkilö töissä vai ei.

Sukupuoltenvälisiä työllistymiseroja näkyy muun muassa taidealalla. Tilastot kertovat, että vuonna 2012 kulttuurialalle valmistuneista miehistä 86 prosenttia ja naisista 78,6 prosenttia on saanut töitä.

On myös aloja, joilla on vähemmän nais- kuin miesopiskelijoita. Tekniikan alat ovat yhä miesvoittoisia, ja siksi työllistyneistä suuri osa on miehiä.

– Työelämä kyllä vetää sekä miehiä että naisia. Sidosryhmiä seuratessa on tullut se yleinen kokemus, että sekä miehet että naiset työllistyvät miellyttävän hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin.