Kanta-Häme

Tilintarkastaja perää perusteluja päätöksille

Kiinteistöjen tasearvojen alaskirjausta ei ehkä tarvitse tehdä kerralla, vaikka vastuullinen tilintarkastaja, BDO Audiatorin aluejohtaja Minna Ainasvuori kiinnitti asiaan huomiota kaupunginhallitukselle jättämässään muistiossa.

– Tarkastelin asiaa siitä näkökulmasta, että päätökset pitäisi aina perustella yksilöidysti.

Kaksi asiantuntijaelintä eli Linnan Tilapalvelut ja kaupunginhallitus päätyivät tasearvojen alaskirjaamisessa päinvastaisiin näkemyksiin.

Kaupunginhallitus ei hyväksynyt viime syyskuussa Tilapalvelujen esitystä joidenkin kiinteistöjen tasearvojen alentamisesta ja poistoaikojen lyhentämisestä.

– Päätöstä ei kuitenkaan perusteltu. Päätöksestä pitäisi näkyä, miksi tähän on päädytty. Kiinteistöjen arvoihin en sinänsä ota kantaa. Toisaalta alaskirjaus on tehtävä, jos arvonalennus on pysyvä, Minna Ainasvuori pohtii.

Toiveissa jalostus

Kaupunginhallitus äänesti tuolloin asiasta ja kiinteistöjen arvot päätettiin äänin 8-3 säilyttää taseessa sellaisenaan, samoin poistoajat.

Alaskirjaukset tehdään, kun kiinteistö on purettu tai myydään alle tasearvon.

Perussuomalaisten edustajat Kari Ilkkala ja Lulu Ranne jättivät eriävän mielipiteen.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo perustelee tätä toimintatapaa sillä, että ainakin osa kiinteistöistä on mahdollista jalostaa.

– Ei tyhjilleen jääneillä kiinteistöillä sellaisenaan ole markkinahintaa, mutta Tilapalveluilta odotetaan toimia niiden jalostamiseksi.

Esimerkiksi hän ottaa entisen Kankaantaan koulun, jonka tontille saatiin kaavanmuutoksella sijoitetuksi myös uudisrakentamista.

Isosuo myöntää, että päätöksen olisi pitänyt olla perustellumpi.

– Tasearvoja tarkastellaan vähintään kerran vuodessa, joten asiaan palataan.

Käytännöt vaihtelevat

Kaupunginhallituksen jäsen Kari Ilkkala pitää silti kaupunginhallituksen päästöstä lainvastaisena.

– Mitä sisäinen, kaupunginjohtajan alainen valvonta voi tehdä, jos talous- ja hallintojohtaja sekä apulaiskaupunginjohtaja väkisin esittävät lainvastaista menettelyä.

Isosuon mukaan kuntien käytännöt vaihtelevat siinä, missä vaiheessa tasearvojen alaskirjaukset ja uudet poistosuunnitelmat tehdään vanhoille kiinteistöille.

Linnan Tilapalvelujen esittämien alaskirjausten summa oli 2,6 miljoonaa euroa. Listalla olivat mm. jo puretut Ojoisten koulukeskuksen kiinteistöt, joiden arvo on pudonnut nollaan.

Samoin listalla oli mm. Keinusaaressa sijaitseva Tullikamarin kiinteistö, jolle esitettiin puolen miljoonan arvonalennusta, koska keskuskeittiön toiminta siellä on päättynyt. (HäSa)

Mainos