Kanta-Häme

Tilitietoja kerätään Yhdysvaltoihin

Pankki voi jo tänä vuonna kysyä tiliä avaavalta, onko hänellä yhdysvaltalaista puhelinnumeroa. Pankkitoimihenkilö ei syyllisty yksityisasioiden uteluun vaan panee täytäntöön Suomen ja Yhdysvaltain fatca-sopimusta.

Suomi solmi maaliskuun alussa fatca-sopimuksen (Foreign Account Tax Compliance), jolla Yhdysvallat pyrkii etsimään veronkiertäjiä muiden maiden pankeista ja vakuutusyhtiöistä. Finanssiyhtiöt ovat velvollisia tunnistakaan ja dokumentoimaan Yhdysvalloissa verovelvolliset henkilöt ja raportoimaan heistä maan veroviranomaisille.

Suomalaiset yhtiöt aloittavat tietojen keruun kuluvan vuoden aikana. Ensimmäiset raportit Yhdysvaltoihin menevät ensi vuonna.

– Tavalliselle asiakkaalle verotietojen vaihto tarkoittaa muutamia lisäkysymyksiä vaikkapa tiliä avattaessa, sijoitusta tehdessä tai henkivakuutusta maksettaessa, Finanssialan keskusliiton johtaja lakimies Tuomas Majuri kertoo.

Lisätietojen keräämiseen voi johtaa esimerkiksi Yhdysvaltain kansalaisuus, oleskelu siellä, työ- tai oleskelulupa, osoite, puhelinnumero tai postin säilytyspalvelu. Tieto tai oletus voi johtaa kyselyihin.

– Finanssilaitos voi pyytää henkilö- tai yritysasiakkaaltaan selvitystä, Majuri sanoo.

Salaisuudet murenemassa

Fatca-sopimukset perustuvat Yhdysvaltain vuonna 2010 säätämään lakiin, jolla pyritään estämään sen kansalaisten veronkiertoa kansainvälisillä sijoituksilla ja talletuksilla. Yhdysvalloissa mahdollisesti verovelvollisista henkilöistä ja yrityksistä ilmoitetaan muun muassa korkotulot, osingot, johdannaistulot, vakuutuskorvaukset ja finanssisijoitusten myyntihinnat.

Euroopan unionin säädösten mukaan yksittäisen jäsenmaan on annettava kaikille EU-maille samat tiedot, jotka se toimittaa EU-alueen ulkopuoliselle maalle. Verotietojen toimittaminen Yhdysvalloissa avaa myös EU:n sisälle nykyisin salaisten verotietojen vaihtoa.

– EU:ssa valmistellaan verotietojen vaihtostandardia. Järjestelmä tietää töitä, mutta standardia, jota EU valmistelee, voi kiitellä, Majuri sanoo.

Eräät valtiot kieltävät pankkitietojensa antamisen muille EU-maille. Kun Yhdysvallat pakottaa ne tietojen vaihtamiseen ja tiedot on annettava muillekin EU-maille, näitä salaisuuksia murtuu. Majuri uskoo, että esimerkiksi Luxembourg taipuu Yhdysvaltain painostukseen.

– Luxembourgille jenkkien kanssa pullikointi tietäisi liikaa vaikeuksia. Se on finanssikeskus. (HäSa)