Kanta-Häme

Timo Heinonen: Metsästäjien arvo unohtuu usein julkisessa keskustelussa

Kansanedustaja Timo Heinonen puhui Aulangolla Länsi-Vanajan Metsänriistan 85-vuotisjuhlassa lauantaina 1. syyskuuta.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen nosti esille yli 300 000 suomalaisen metsästäjän tekemän arvokkaan riistanhoito- ja kannanhoitotyön, mutta myös mittaavat ympäristötyöt puhuessaan lauantaina Hämeenlinnan Aulangolla Länsi-Vanajan Metsänriista ry:n 85-vuotisjuhlassa.

– Nykyisin maassamme on n. 4000 aktiivisesti toimivaa metsästysseuraa joissa toimii yli 300 000 metsästyskortin lunastanutta henkilöä. Me olemme yhdessä tärkeä joukko, mutta myös ryhmä jota pitää ja on syytä kuunnella, totesi Heinonen juhlapuheessaan.

Hän mainitsi metsästäjien tekemän työn kannanhoidossa, mutta myös vieraslajien kuten minkin ja supikoirien kitkemiseksi suomalaisesta luonnosta. Myös eduskunnassa Heinosen johtamassa valtiovarainvaliokunnan ympäristöjaostossa metsästäjien työ huomioitiin kesäkuussa valtion tämän vuoden lisätalousarvion yhteydessä.

– Varasimme Metsästäjäliitolle tälle vuodelle 100 000 euron järjestöavustuksen nimenomaan ympäristönhoitotoimiin. Metsästäjät ovat tällä hetkellä esimerkiksi suurin kosteikkojen rakentajaryhmä ja mm. tätä työtä halusimme tälle vuodelle tukea, kertoi Heinonen.

Toukokuussa valtioneuvosto antoi myös asetuksen, jonka tavoitteena on mm. vähentää riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja sekä tarvetta metsästykseen liittyviin poikkeuslupiin ja toisaalta parantaa saalistietoa erityisesti taantuvien vesilintujen osalta.

– Metsästysajat pitenivät kesäkuusta alkaen useiden riistalajien osalta. Hirven, valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästysaikoja pidennettiin erityisesti metsä- ja liikennevahinkojen estämiseksi. Vahvistunut hirvieläinkanta näkyy myös esimerkiksi taimikkotuhoina ja tähän puututaan nyt. HäSa