Kanta-Häme

Todistus käteen ja lomille!

Vaikea sanoa kumpia jännitti enemmän, ensimmäistä todistustaan odottelevia Miemalan koulun ensiluokkalaisia vai heidän vanhempiaan.

Luokanopettaja Tiina Elsinen tähdensi perjantaina, että ensimmäisen lukukauden päätteeksi saatu joulutodistus saattaa monessa perheessä olla hyvinkin erilainen kuin keväällä saatava todistus.

– Tässä vaiheessa arviointi on äärimmäisen vaikeaa, koska lapset ovat aloittaneet koulun niin eritasoisina. Mitenkään ei voi panna samalle viivalle niitä oppilaita, jotka osaavat jo lukea ja niitä, jotka eivät vielä lue, hän muistutti.

Tästä syystä ensiluokkalaisten saamassa joulutodistuksessa pääpaino on ollut lapsen omien taitojen ja syksyn mittaan tapahtuneen henkilökohtaisen kehityksen arvioinnissa.

Tavoitteena selkeys

Eilen Hämeenlinnan alakoulujen 1.–4.-luokkien oppilaat saivat käsiinsä hieman erilaisen todistuksen kuin aiempina vuosina. Kolmiportainen sanallinen arviointi, jossa oppilaan käytöstä ja eri asioiden sujumista arvioitiin arvosanoin ”useimmiten”, ”vaihtelevasti” ja ”harvoin”, muuttui nyt neliportaiseksi asteikoksi.

Arviointityöryhmässä mukana ollut Miemalan koulun rehtori Riitta Hietanen kertoo, että uudella neliportaisella asteikolla pyrittiin selkeyteen. Uudet arviot ovat: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja välttävä.

Toinen todistuksia koskeva pieni muutos oli se, että 3.–4.-luokkalaisten todistuksissa oppilaan työskentelytapoja ei enää arvioida erikseen. Nyt työskentelyn arviointi sisältyi oppiaineen arviointiin.

– Lapsi saattaa olla lahjakas laulaja ja vanhemmat saattavat ihmetellä, miksi musiikin arvosana on hyvä eikä erinomainen. Kokonaisarvosanaan vaikuttaa kuitenkin se, miten lapsi osallistuu oppitunneilla muuhun työskentelyyn, Riitta Hietanen selittää.

Kannustavaa, rehellistä ja oikeudenmukaista

Oppilaiden arviointia on mietitty Hämeenlinnassa vuonna 2010 aloitetun perusopetuksen laatutyön yhteydessä. Laatutyöhön on osallistunut 70 opettajaa sekä kaikkien peruskoulujen rehtorit. Tavoitteena on, että arviointi tehtäisiin joka koulussa yhtenäisten periaatteiden mukaan.

– Olennaista on koulun arviointikulttuurin kehittäminen, opettajien yhteistyö arvioinnissa sekä arvioinnin kannustavuuden ja opinnoissa etenemisen riittävän kuvaamisen edistäminen, kertoo opetus- ja kulttuuripalveluiden palvelupäällikkö Johanna Hyytiä.

Riitta Hietasen mukaan nyt tehdyt muutokset ovat luonteeltaan vain pieniä päivityksiä, suurempia uudistuksia ei haluttu lähteä nyt edes miettimään, sillä edessä on jälleen uuden opetussuunnitelman valmistelu.

Vaikka konkreettiset muutokset kohdistuivat nyt vain aivan pienimpien alakoululaisten todistuksiin, on laatutyön yhteydessä pohdittu koko peruskoulun arviointikäytäntöjä. Tavoitteena on, että arviointi olisi mahdollisimman oikeudenmukaista, kannustavaa ja rehellistä.

– Pyrimme saamaan kodin ja koulun välille aitoa keskustelua pitkin vuotta, jotta niitä yllätyksiä ei sitten tulisi. Itse todistus toimii eräänlaisena kuittina, Hietanen luonnehtii. (HäSa)

 

Päivän lehti

23.10.2020

Fingerpori

comic